Naudingos nuorodos

Nuorodos ir kita naudinga informacija skelbiama institucijos svetainėje, informacija naudojasi įvairios klientų grupės: Lietuvos mokytojai-praktikai, švietimo politikos kūrėjai, valstybės tarnautojai ir kt. įvairių sričių specialistai.

•​ Leidinys „Daugiakultūriai darželiai. Gerosios praktikos vadovas“
• Santrauka anglų kalba „Multicultural kindergartens. A Handbook for Teachers and Parents“
• Santrauka rusų kalba „Поликультурный детский сад. Пособие для педагогов и родителей“
• Santrauka lenkų kalba „Wielokulturowe przedszkole. Poradnik dla nauczycieli i rodziców“

• Kvalifikacijos tobulinimo programos „Technologijos ir klasė“ dalyvių pamokų planai:

„Technologies and the Classroom 2020“. Participants’ lesson plans for Secondary and Primary classes.
„Technologies and the Classroom 2018“. Participants’ lesson plans for Secondary classes.
„Technologies and the Classroom 2017“. Participants’ lesson plans for Secondary classes.

• Kvalifikacijos tobulinimo programos „Technologijos ir klasė“ lektorių skaidrės:
Pete Sharma „Apps in Language Learning“
Russell Stannard „Technologies that can impact on teaching and learning“
Nik Peachey „Tools and resources for teaching young learners“
Nik Peachey „Managing the digital classroom“
Nik Peachey „Tools and practices for autonomous teacher developement“

• Kvalifikacijos tobulinimo programos „Technologijos ir klasė 2020“ dalyvių sukurti tinklaraščiai

• Kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokinys skaitmeninėje klasėje“ dalyvių pamokų planai:

„Student-centred Learning in the Remote Classroom 2020″. Participants’ lesson plans for Secondary classes.“

Audronė Auškelienė „Pasakojimų taikymas mokant užsienio kalbos“

• Elektroninė metodinė priemonė ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“

• 2011-2013 m. įgyvendintas projektas „Pradinio ugdymo pedagogų užsienio kalbos komunikacinių kompetencijų plėtojimas“

• „Į PAGALBĄ MOKYTOJAMS, BESIMOKANTIEMS UŽSIENIO KALBŲ“
Šis leidinys skirtas pradinio ugdymo pedagogams, siekiantiems savarankiškai mokytis užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių).

ĮVADAS 🇱🇹 🇬🇧 🇫🇷 🇩🇪
PRAKTINIAI PATARIMAI IR NAUDINGOS NUORODOS
1. Kalbiniai gebėjimai ir kalbos mokėjimo lygiai 1-LT 1-EN 1-FR 1-DE
2. Klausymo gebėjimų lavinimas 2-LT 2-EN 2-FR 2-DE
3. Skaitymo gebėjimų lavinimas 3-LT 3-EN 3-FR 3-DE
4. Kalbėjimo gebėjimų lavinimas 4-LT 4-EN 4-FR 4-DE
5. Rašymo gebėjimų lavinimas 5-LT 5-EN 5-FR 5-DE
6. Gramatikos žinių ir gebėjimų tobulinimas 6-LT 6-EN 6-FR 6-DE
7. Žodyno plėtojimas 7-LT 7-EN 7-FR 7-DE
8. Žodynai 8-LT 8-EN 8-FR 8-DE
MOKYMOSI MEDŽIAGA TARPKULTŪRINĖMS KOMPETENCIJOMS PLĖTOTI
9. Lietuva – faktai ir skaičiai 9-EN 9-FR 9-DE
10. Vilnius – Lietuvos sostinė 10-EN 10-FR 10-DE
11. Lankytinos vietos Lietuvoje 11-EN 11-FR 11-DE
12. Lietuvos šventės ir tradicijos 12-EN 12-FR 12-DE
13. Tradicinė virtuvė 13-EN 13-FR 13-DE
14. Tikslinės kalbos šalies sostinė 14-EN 14-FR 14-DE
15. Lankytinos vietos tikslinės kalbos šalyje 15-EN 15-FR 15-DE
16. Šventės ir tadicijos tikslinės kalbos šalyje 16-EN 16-FR 16-DE
MOKYMOSI MEDŽIAGA PROFESINEI KALBAI PLĖTOTI
17. Mokytojo profesija 17-EN 17-FR 17-DE
18. Klasėje 18-EN 18-FR 18-DE
19. Mokykloje ir mokyklos kieme 19-EN 19-FR 19-DE
20. Mokyklinis kalendorius ir mokyklos šventės 20-EN 20-FR 20-DE
21. Pradinio ugdymo programa 21-EN 21-FR 21-DE
22. Švietimo sistema 22-EN 22-FR 22-DE
23. Mokyklos bendruomenė 23-EN 23-FR 23-DE
24. Mokymosi stiliai 24-EN 24-FR 24-DE
PROFESINĖS KALBOS ŽODYNĖLIS LT-EN-FR-DE EN-LT FR-LT DE-LT