Akreditacijos

Valstybės institucijų kalbų centras yra akredituotas Valstybės tarnybos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos ir gali teikti aukštos kokybės kalbų mokymo paslaugas valstybės tarnautojams, o taip pat įvertinti jų anglų arba vokiečių kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų mokėjimo metmenis (BEKMM) bei išduoti jiems lygį patvirtinančią pažymą.

Valstybės institucijų kalbų centras yra akredituotas Ugdymo plėtotės centro prie LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kaip institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą. Veiklos vertinimo ir akreditacijos pažymos Nr. EV3-27.

Valstybės institucijų kalbų centras yra licencijuotas tarptautinių Goethe‘s instituto egzaminų (Goethe-Zertifikat: A1, A2, B1, B2, C1, C2) centras. Licencijos sutarties Nr.147.