25 metai
kartu

Valstybės institucijų kalbų centras yra neformaliojo suaugusiųjų ir vaikų švietimo paslaugas teikianti viešoji įstaiga, įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m.

Centras yra viena pirmųjų kalbų mokymo(si) įstaigų Lietuvoje, padedančių Lietuvos žmonėms tobulėti: stiprinti savo kalbines kompetencijas. Tai šiuolaikinė, moderni kalbų mokymo(si) institucija, taikanti moderniausius metodus ir naujausias interaktyvias technologijas kalbų mokyme. Savo filosofiją Centras grindžia pačios aukščiausios paslaugų kokybės siekiu.

Jau 25 metus rengiame ir įgyvendiname šiuolaikinių kalbų mokymo(si) programas, testuojame valstybės tarnautojus ir kitus specialistus, remdamiesi Bendraisiais Europos kalbų metmenimis (BEKM).

Nuo Centro įkūrimo pradžios (per 25 veiklos metus) centre įvairių lygių, intensyvumo ir trukmės programose mokėsi apie 50 tūkstančių klientų, išduota daugiau kaip 45 tūkstančiai pažymėjimų.

Bendradarbiaujame su GI ir kitomis institucijomis bei švietimo įstaigomis, įgyvendindami kalbų mokymo(si) programas ir administruodami bei vykdydami tarptautinius egzaminus. Dalyvaujame Europos Komisijos ir kitų tarptautinių organizacijų edukaciniuose projektuose, skleidžiame ir propaguojame gerąją kalbų mokymo(si) patirtį Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje. Organizuojame seminarus Lietuvos pedagogams, konsultuojame mokytojus ir kitus švietimo pagalbą teikiančius specialistus, kaupiame edukacinės patirties banką.

Mūsų dėstytojai ir kiti darbuotojai nuolat tobulina savo asmenines ir profesines kompetencijas, dalyvaudami kvalifikaciniuose mokymuose, konferencijose bei įvairiuose kituose edukaciniuose renginiuose.

25

Kalbos

2.500

Sertifikatų/Metus

50.000

Studijas baigusių studentų

Mūsų komanda

Centre dirba aukščiausios kvalifikacijos didelę profesinę patirtį turintys pedagogai ir kiti darbuotojai. Didžioji dalis administracijos darbuotojų (direktorė, 2 direktorės pavaduotojos, viešųjų ryšių ir komercijos vadovė, projektų administratorė) turi aukštąjį universitetinį filologinį išsilavinimą. Visi kalbų dėstytojai, dirbantys Centre turi aukštąjį universitetinį filologinį išsilavinimą, nuolatos tobulina savo profesines, komunikacines ir asmenines kompetencijas, dalyvaudami stažuotėse, konferencijose, seminaruose ir kt. mokymuose.

Administracija

Audronė Auškelienė

Direktorė

Ramunė Sarnickienė

Direktorės pavaduotoja, vokiečių kalbos programų koordinatorė

Asterija Rudienė

Direktorės pavaduotoja metodiniam darbui ir pedagogų kompetencijų tobulinimui

Lidija Šipelienė Valienė

Vyr. finansininkė

Asta Jarutienė

Viešųjų ryšių ir ir komercijos vadovė

Daiva Stasiulionienė

Projektų administratorė, lietuvių kalbos dėstytoja, seminarų lektorė

Regina Mačiuitienė

Vokiečių kalbos dėstytoja, Goethe′s instituto egzaminuotoja

Angelė Maslauskienė

Administratorė

Dėstytojai

Ali Alatorre

Ispanų kalbos dėstytojas

Audronė Juozapavičienė

Anglų kalbos dėstytoja

Jelena Brazauskienė

Rusų kalbos dėstytoja

Tatjana Bruskina

Anglų kalbos dėstytoja

Margarita Gaubytė

Lietuvių kalbos dėstytoja

Neringa Lašienė

Lietuvių kalbos dėstytoja

Neringa Goberytė

Vokiečių kalbos dėstytoja

Miriam Gottfried

Vokiečių bei nyderlandų kalbos dėstytoja

Vaiva Jucienė

Anglų kalbos dėstytoja

Valda Kropienė

Vokiečių kalbos dėstytoja

Dalia Lapinskaitė

Anglų kalbos dėstytoja

Ippolito Leca

Italų kalbos dėstytojas ir kultūros studijos įkūrėjas

Irena Miculevičienė

VGTU lektorė, vokiečių kalbos dėstytoja

Beata Nikrevič

Vokiečių kalbos dėstytoja

Leonas Kižla

Vokiečių kalbos dėstytojas

Nurada Petruševičiūtė Mickevičienė

Anglų kalbos dėstytoja

Aušrelė Matukevičiūtė

Seminarų lektorė, medicinos psichologė

Klientai

Apie 50 % Valstybės institucijų kalbų centro klientų yra valstybės tarnautojai. Centre yra parengta nemažai įvairių specialiosios anglų, prancūzų, vokiečių ir kt. kalbų programų, tarp jų verslo, teisinės, raštvedybos, ES institucijų: susirinkimų, diskusijų, derybų tematika. Tarp centro klientų yra valstybės institucijos, viešosios įstaigos ir verslo įmonės.