Projektai

Institucija sėkmingai įgyvendina įvairius (regioninius, nacionalinius, tarptautinius) projektus. Vykdomų projektų tikslai įvairūs – tobulinti institucijos darbuotojų profesines ir asmenines kompetencijas, puoselėti kalbų ir kultūrų įvairovę, skleisti daugiakalbystę ir skatinti mokytis įvairių kalbų mokyklose, universitetuose ir vėliau, juos baigus. Institucija dalyvauja įvairaus masto ir pobūdžio partnerystės tinkluose.

Projektinėje veikloje institucija imasi įvairių vaidmenų: projektų koordinatoriaus ir partnerio. Institucija turi projektų koordinatorių, projekto vadovą ir projektų administratorių, kurie yra atsakingi už projektinę veiklą institucijoje. Institucija dalyvauja  įvairaus lygio partnerystės tinkluose. Sistemingai tiriamas projektinės veiklos efektyvumas.

Institucija žino, ką projektai davė pačiai institucijai, organizacijoms ir asmenims, kurie buvo įtraukti ar paskatinti dalyvauti projektinėje veikloje. 2015m. už aktyvią projektinę veiklą, puoselėjant daugiakalbystę ir kuriant kalbų mokymo/si ir vertinimo tinklus Europoje, VIKC tarptautinių projektų koordinatorė dr. Olga Medvedeva gavo LKPA įsteigtą „Balto filologo skrynelės“ apdovanojimą.