21 amžiaus kompetencijos moderniam kalbų mokymui

28/09/2019

21 amžiaus kompetencijos moderniam kalbų mokymui

VšĮ Valstybės institucijų kalbų centras, vienas iš moderniausių užsienio kalbų mokymo centrų Lietuvoje, 2019 m. vasarą pradėjo vykdyti mobilumo projektą, finansuojamą Erasmus+ programos (KA1 – mobilumas mokymosi tikslais), truksiantį pusantrų metų – skirtą institucijos darbuotojų profesiniam tobulėjimui.
Projekto „21 amžiaus kompetencijos moderniam kalbų mokymui“ vykdymo metu penkios darbuotojos patobulins savo profesines bei IKT kompetencijas įvairiose Europos Sąjungos valstybėse. Kadangi modernių pasaulio kalbų mokymas yra pagrindinė organizacijos veikla, dėstytojams ir administracijos darbuotojams nepaprastai svarbu sekti naujoves minėtoje srityje ir tobulinti kalbų mokymo praktiką, mokymų organizavimą savajame centre. Ketinama įvairiose Europos šalyse mokytis, kaip šiuolaikiškai vykdyti mokymo(si) veiklas, kaip panaudoti IKT mokymo(si) procese, plėtoti kompetencijas vokiečių kalbos egzaminavimo ir testavimo srityje bei tobulinti administracijos darbuotojų anglų kalbos komunikacines kompetencijas.
Tikimės, kad dalyvavimas mokymuose, kursuose padidins mokymų, – juose dalyvauja įvairaus amžiaus ir įvairioms socialinėms grupėms priklausantys dalyviai, – vertę, prisidės prie tarpkultūrinės komunikacijos plėtojimo. Po mokymų projekto dalyviai dalinsis įgyta patirtimi su kolegomis institucijoje ir už jos ribų, skleis naujas patirtis per kvalifikacinius seminarus Lietuvos mokytojams, įvairius kitus renginius bei spaudoje.