Europos kalbų diena

17/04/2019

">

Jau keletą metų institucija prisideda prie Lietuvos Strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo, rengdama  daugiakalbystės sklaidos renginius ir skatindama kalbų mokymąsi mokyklose, universitetuose ir vėliau, juos baigus. Toks renginys yra ir Europos kalbų dienos paminėjimas nacionaliniu mastu.

Europos kalbų dienos renginį Valstybės institucijų kalbų centras tradiciškai organizuoja nuo 2010 metų. Šio renginio paskirtis yra šviesti Lietuvos visuomenę Europos daugiakalbystės klausimais, puoselėti kultūrų ir kalbų įvairovę bei skatinti visus mokytis kalbų mokyklose, universitetuose ir vėliau, juos baigus. Europos kalbų dieną visa Europa švenčia jau nuo 2001 metų.

Europos kalbų dienai paminėti kasmet vykdomi keli renginiai: kalbų dirbtuvės, kalbų mugė, vaikų piešinių paroda, protų kovos. Renginiai organizuojami bendradarbiaujant su užsienio šalių atstovybėmis, kultūros centrais, Europos Komisijos Vertimo raštu generaliniu direktoratu, Lietuvos vaikų ir jaunimo centru, Vilniaus mokytojų namais ir kitomis institucijomis.