Daugiakultūrinio ugdymo Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose tyrimas

28/09/2019

Daugiakultūrinio ugdymo Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose tyrimas

2016 birželio-liepos mėn. įgyvendinta viena iš „Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodų modernizavimas“projekto veiklų – atliktas daugiakultūrinio ugdymo Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose tyrimas.  Tyrimą atliko UAB CIVITTA. Tyrimo tikslai – išanalizuoti daugiakultūrinio ugdymo situaciją, įvertinti ugdymo programų bei taikomų metodų atitiktį poreikiams, identifikuoti problemas, su kuriomis susiduria pedagogai, ugdydami daugiakalbių / daugiakultūrinių šeimų vaikus, išanalizuoti ir įvertinti Norvegijos gerąją praktiką bei jos pritaikomumą Lietuvos švietimo sistemai. Tyrime naudoti kokybiniai ir kiekybiniai metodai – fokus grupių interviu, švietimo politikos dokumentų analizė, tikslinės grupės apklausa bei surinktų duomenų analizė. Analizės išvados ir tyrėjų pateiktos rekomendacijos padėjo suformuoti projekto rezultato – gerosios praktikos vadovo – turinį, atliepiantį aktualiausius daugiakultūrininio ugdymo iššūkius Lietuvoje. Tyrimas leido nustatyti reikšmingiausius daugiakultūrinio ugdymo veiksnius, detaliau pažinti tikslines projekto grupes ir jų poreikius, įvardyti tyrime dalyvavusių įstaigų gerąsias daugiakultūrinio ugdymo praktikas ir naudojamus metodus.