Erasmus+ KA1

28/09/2019

Erasmus+ KA1

2014-2015 metais sėkmingai įgyvendintas Erasmus+ KA1 projektas „Valstybės institucijų kalbų centro darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 2014-1-LT01-KA104-000174), kurio tikslas buvo patobulinti projekto dalyvių profesines kompetencijas (naujausių kalbų mokymo metodikų, darbo su suaugusiais įgūdžių stiprinimas, teorinės žinios ir reikalingi įgūdžiai vykdant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, projektų valdymo ir patobulintos kalbinės komunikacinės kompetencijos) ir bendrąsias kompetencijas (mokėjimo mokytis, komunikacinės, darbo komandoje, kultūrinės bei tarpkultūrinės kompetencijos).
Dalyvavimas projekte teigiamai įtakojo visą organizaciją, nes patobulinę savo kompetencijas darbuotojai gali geriau atlikti savo kasdienines pareigas, yra iniciatyvesni, prisiima atsakomybę už dalyvavimą mobilumo veiklose ir siekia pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus savo darbe. Visa tai prisideda prie Centro teikiamų paslaugų kokybės tobulinimo ir užtikrina efektyvesnę organizacijos veiklą.