Seminarai

Institucija aktyviai organizuoja seminarus bei kitus renginius (konferencijas, edukacines išvykas, daugiakalbystės sklaidos renginius ir kt.) įvairių švietimo grandžių/pakopų (pradinio, pagrindinio ugdymo, gimnazijų ir aukštųjų mokyklų) pedagogams įvairiomis temomis.

Seminarus pedagogams ir kitus renginius veda institucijos darbuotojai, mokytojai praktikai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, ŠMM specialistai ir jungtinės lektorių grupės.

UGDYMO ĮSTAIGOMS SIŪLOMI PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO RENGINIAI 2020-2021 M.M.

Renkama grįžtamoji informacija ir iš lektorių ir iš klientų, atliekami neformalūs tyrimai ir mokytojų apklausos. Tiriama ir analizuojama informacija, kaip centro klientai mokymuose įgytą patirtį ir žinias panaudoja savo veikloje.

Lektoriai pasirenkami pagal jų kompetenciją, kuri institucijai aiškiai žinoma; taip užtikrinama seminarų, kursų, paskaitų kokybė ir naujų, aktualių žinių sklaida.

REGISTRACIJA