Gabūs vaikai ar vaikai su ypatingais poreikiais?

30/09/2019

">

SEMINARO LEKTORĖ
Aušrelė Matukevičiūtė, seminaro vadovė-medicinos psichologė, Tarptautinės raidos Akademijos ( Miunchenas), lektorė; dirba Vilniaus Universiteto Santaros klinikos Vaiko raidos centre.

Šiuo metu žmogaus raidos sampratoje stiprėja tendencijos, išryškinančios ankstyvosios vaikystės sąsajas su tolimesniu žmogaus gyvenimu ir gebėjimu adaptuotis socialinėje terpėje. Pažangos istorija remiasi gabiais ir talentingais žmonėmis, jų veiklos produktais. Neabejojama, kad žmogiškieji resursai – bet kurios visuomenės ar šalies progreso ir plėtros prielaida, tolimesnė jų įtaka įvairių sričių vystymuisi. Todėl svarbu, kad gabių vaikų intelektualusis potencialas laiku būtų pastebėtas, atskleistas ir ugdomas. Bet kurio vaiko ugdymo procesas priklauso nuo sėkmingos psichosocialinės adaptacijos, ir aiškėja, kad šiuo aspektu sutinkame daugiau sunkumų, iškyla įvairių prieštaravimų, ne vien kognityvinių gebėjimų lavinimo srityje. Seminaras ir skiriamas šiai kompleksinei problemai aptarti.

SEMINARO TIKSLAS
Suteikti pedagogams žinių, kaip skatinti ugdymo turinio ir metodų kaitą ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose, supažindinti specialistus su gabių vaikų įvertinimo metodologine praktika.

SEMINARO UŽDAVINIAI
1. Supažindinti pedagogus su gabių vaikų identifikavimo tendencijomis.
2. Pristatyti šiuolaikinius gabių vaikų psichosocialinės adaptacijos ypatumus.
3. Skatinti ugdymo turinio ir metodų kaitą ugdymo įstaigose.
4. Prisidėti prie gabių vaikų integracijos proceso stiprinimo.
5. Skatinti ugdymo turinio ir metodų kaitą ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei mokyklose, supažindinti specialistus su gabių vaikų įvertinimo metodologine praktika.

SEMINARO TURINYS
1. Gabumus aiškinantys modeliai, gabių vaikų identifikacijos problemos;
2. Gabiems vaikams priskiriami kognityvinės veiklos bruožai;
3. Gabių vaikų intelekto struktūros ypatumai;
4. Intelektas ir meniniai gebėjimai– priklausomi veiksniai?
5. Gabių vaikų socialinė kompetencija;
6. Lydintys raidos sutrikimai ir galimos koreliacijos su sveikata ir socialinės adaptacijos rizikos aspektai;
7. Ypatingi gabumai ar ypatingi poreikiai.