Poetinių Biblijos tekstų (Giesmių Giesmės ir Mokytojo knygų) analizė istoriniu, lingvistiniu, kultūriniu, vertybiniu aspektu lietuvių kalbos, etikos pamokose

30/09/2019

">

SEMINARO LEKTORĖ
Daiva Stasiulionienė – Lietuvių, lotynų k. mokytoja, lektorė, Valstybės institucijų kalbų centro darbuotoja, Klasikų asociacijos narė. Yra išvertusi Naująjį Testamentą į lietuvių k., parengusi kelias mokymų programas iš Biblijos tekstų („Žodžio istorija“ bei „Giesmių Giesmės analizė“).
Šis seminaras – mokymų tęsinys. Po pažinties su Senojo Testamento ir Naujojo Testamento tekstais, giliau patyrinėsime Biblijos Šventų Švenčiausiąją – Giesmių Giesmės knygą bei Mokytojo knygą, skaitysime tekstus, aiškinsimės simboliką, įvaizdžius, daugialypes minėtų knygų prasmes. Lietuvių kalbos ir literatūros programoje, patvirtintoje 2016 m. sausio 25 d., skelbiama, jog lietuvių kalba, kaip mokomasis dalykas, „apima ne tik lietuvių, bet ir kitomis kalbomis Lietuvoje kurtus tekstus, atskleidžia jų sąsajas, parodo Lietuvos kultūros tradicijos įvairovę ir daugiabalsiškumą. Kartu jis atveria mokiniams Europos kultūros tradiciją, supažindina su Europos kultūros svarbiausiais ženklais ir vaizdiniais, atskleidžia jos antikines ir krikščioniškąsias ištakas.“ Įgyvendinti šių ambicingų tikslų tiesiog neįmanoma be nuodugnesnės Biblijos, – vieno iš kertinių europinės kultūros akmenų, – studijos, gilinimosi į tam tikrus judaizmo ir krikščionybės aspektus. Ši knyga tebėra lyg terra incognita daugeliui iš mūsų dėl įvairių priežasčių, – daugeliui lietuvių k., etikos mokytojų taipogi. Daugiau nei 30 metų nuodugnus Biblijos studijavimas leis seminaro metu pristatyti Naujojo Testamento tekstus, atsižvelgiant į įvairius kontekstus.

SEMINARO TIKSLAS
Suteikti lietuvių kalbos, etikos mokytojams žinių apie poetinių Biblijos knygų – Giesmių Giesmės ir Mokytojo knygos istorinį, sociokultūrinį, religinį, kultūrinį kontekstą, leisiantį deramai analizuoti Biblijos ištraukas pamokoje.

SEMINARO UŽDAVINIAI
1. suteikti žinių apie poetinių Biblijos knygų analizės būdus;
2. pateikti mokytojams įvairių Giesmių Giesmės ir Mokytojo knygos interpretacijų (atsižvelgiant į kultūrinius, istorinius, socialinius aspektus), kurios skatins mokinius kurtis ir plėtoti vertybines, etines, moralines nuostatas.