Analitinės lyginamosios pastraipos kūrimas ir aptarimas įtraukiant medijas

30/09/2019

">

SEMINARO LEKTORĖ
Onutė Baumilienė, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, VBE vertintoja nuo 2001 metų, lotynų k. vyr. mokytoja, Lietuvos Klasikų asociacijos narė.

Šis seminaras skirtas 11-12 klasių mokytojams lituanistams. Bus naudojamasi 11 klasės programos kūriniais: V. Šekspyro „Hamletu“, J. V. Gėtės „Faustu“, V. Krėvės „Skirgaila“. Dvejopo pobūdžio analitinės lyginamosios pastraipos atsiskleis visų pirma kaip galimybė mokyti(s) argumentuoti, atrenkant iš kūrinių tinkamas pagal temą vietas. Pastraipų kūrimas bus aptariamas pagal tokią strategiją: pastraipos planavimas, žodinė diskusija įtraukiant medijas (grupių darbas), kalbos klaidų taisymas pasitelkiant medijas, pastraipos kūrimas, pastraipos aptarimas ir klaidų taisymas įtraukiant medijas. Be to, mokytojai turės galimybę stebėti dvi vienuoliktokų pamokas „Pastraipos analizė taikant medijas“.

SEMINARO TIKSLAS
Suteikti pedagogams žinių apie galimybes ir metodus kurti analitinę lyginamąją pastraipą – nuo žodinių diskusijų iki perkėlimo į rašinį (1), panaudoti medijas analizuojant kalbos klaidas (2).

SEMINARO UŽDAVINIAI
1. Atskleisti analitinės lyginamosios pastraipos reikalingumą ir kūrimo galimybes. 2. Supažindinti su analitinės lyginamosios pastraipos planavimu. 3. Informuoti apie įvairias analitinės lyginamosios pastraipos panaudojimo galimybes. 4. Supažindinti su medijų panaudojimu mokant taisyklingai kalbėti bei rašyti.

SEMINARO TURINYS
1. Dviejų pamokų stebėjimas: „Pastraipos analizė taikant medijas“ 9.50 – 11.40 (2 val.). 2. Su viešuoju kalbėjimu susijusi praktika (2 val.). 11.40 – 14.00. 3. Refleksija (0,5 val.). 14.00 – 14.30.