Projektinė veikla ir partnerystės tinklai

Institucija sėkmingai įgyvendina įvairius (regioninius, nacionalinius, tarptautinius) projektus. Vykdomų projektų tikslai įvairūs – tobulinti institucijos darbuotojų profesines ir asmenines kompetencijas, puoselėti kalbų ir kultūrų įvairovę, skleisti daugiakalbystę ir skatinti mokytis įvairių kalbų mokyklose, universitetuose ir vėliau, juos baigus. Institucija dalyvauja įvairaus masto ir pobūdžio partnerystės tinkluose.

Projektinėje veikloje institucija imasi įvairių vaidmenų: projektų koordinatoriaus ir partnerio. Institucija turi projektų koordinatorių, vadovą ir administratorių, kurie yra atsakingi už projektinę veiklą institucijoje. Institucija dalyvauja įvairaus lygio partnerystės tinkluose. Sistemingai tiriamas projektinės veiklos efektyvumas.

Jau eilę metų institucija prisideda prie Lietuvos Strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo, rengiant daugiakalbystės sklaidos renginius ir skatinant kalbų mokymąsi mokyklose, universitetuose ir vėliau, juos baigus. Toks renginys yra Europos kalbų dienos paminėjimas nacionaliniu mastu. Jau keletą metų kartu su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru LR Seimo kanceliarijos Europos informacijos biure rengiame vaikų piešinių parodą, Vilniaus rotušėje kartu su užsienio šalių atstovybėmis ir kultūros centrais reziduojančiais Lietuvoje rengiame kalbų mokymosi mugę bei kalbų dirbtuves, o su UAB „Protų kovos“ organizuojame Protų kovų finalą „Europos kalbų labirintas“, kuriame dalyvauja 12 mokinių komandų iš visos Lietuvos. Nugalėtojų komandai organizuojama edukacinė ekskursija į Europos Parlamentą Briuselyje.