Konsultacijos

Organizuojamos konsultacijos apie įvairias švietimo ir pedagoginės veiklos sritis:  švietimo politika ir nacionaliniai kalbų mokymo ir daugiakalbystės sklaidos projektai, švietimo pagalbą teikiančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kalbų mokymosi galimybės ir metodikos, pasirengimas IELTS, TOEFL, GI, kitiems tarptautiniams ir VBE egzaminams, GI programos valstybės tarnautojams klausimais, mokymosi pasiekimų vertinimo pagal BEKM sistemą, tarptautinių projektų paraiškų rengimo klausimais. Institucija taip pat teikia konsultacijas apie institucijai ir klientams aktualias specifines veiklos sritis. Institucija yra įtraukta į VTD prie VRM institucijų sąrašą, turinčių teisę vertinti anglų, vokiečių ir rusų kalbų mokėjimo lygį (pagal BEKM) ir išduoti pažymas. Kalbos mokėjimo lygio įvertinimo klausimais konsultuoja institucijos darbuotojai. Kitais klausimais klientus taip pat dažniausiai konsultuoja institucijos darbuotojai, mokytojai praktikai.  Pagal galimybę ir poreikį kviečiami ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai. Konsultuojami individualūs klientai ir organizacijos.

 

KONSULTACIJŲ LAIKAS:

Audronė Auškelienė
direktore@vikc.lt
(+370 5) 212 0291
Pirmadienis 09.00-11.00
Trečiadienis 14.00-16.00
Švietimo politika, nacionaliniai kalbų mokymosi ir daugiakalbystės sklaidos projektai, švietimo pagalbą teikiančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas.

Ramunė Sarnickienė
ramunes@vikc.lt
(+370 5) 212 0291
Pirmadienis 15.00-17.00
Penktadienis 14.00-16.00
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, tarptautiniai GI egzaminai bei mokymosi pasiekimų vertinimas pagal BEKM

Asterija Kliaugienė
asterija@vikc.lt
(+370 5) 212 0291
Antradienis 9.00-11.00
Penktadienis 11.00-13.00
Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiai