“Nieko nėra neįmanomo! Reikia tik labai norėti ir dar labiau stengtis. Taip ir su kalbų mokymusi – jei tik yra ryžtas ir užsispyrimas, durys atsidarys pačios.“

Audronė Auškelienė
Direktorė, VIKC

Studentų atsiliepimai

Nuoširdžiai sveikinu gražaus jubiliejaus proga. 20 metų buvau šalia ir turėjau didžiulį malonumą stebėti kaip dirba ši įdomi, naujų idėjų, naujų veiklos formų ieškanti ir nuolat besimokanti organizacija. Nuoširdžiai linkiu kuo didžiausios sėkmės visuose darbuose ir kad Jūs ir toliau būtumėte tokie patys, atveriantys savo draugams bei visiems klientams langus.

Dainius Numgaudis

Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Sankt Peterburge

Mokyklos gyvenimas

28 metai kartu

Nuo Centro įkūrimo pradžios (per 28 veiklos metus) centre įvairių lygių, intensyvumo ir trukmės programose mokėsi apie 50 tūkstančių klientų, išduota daugiau kaip 45 tūkstančiai pažymėjimų.

25

Kalbos

2.500

Sertifikatų/Metus

50.000

Studijas baigusių studentų

projektinė veikla

Nacionaliniai bei tarptautiniai projektai

Vykdomų projektų tikslai įvairūs – tobulinti institucijos darbuotojų profesines ir asmenines kompetencijas, puoselėti kalbų ir kultūrų įvairovę, skleisti daugiakalbystę ir skatinti mokytis įvairių kalbų mokyklose, universitetuose ir vėliau, juos baigus.

Klientai

Apie 50 % Valstybės institucijų kalbų centro klientų yra valstybės tarnautojai. Centre yra parengta nemažai įvairių specialiosios anglų, prancūzų, vokiečių ir kt. kalbų programų, tarp jų verslo, teisinės, raštvedybos, ES institucijų: susirinkimų, diskusijų, derybų tematika. Tarp centro klientų yra valstybės institucijos, viešosios įstaigos ir verslo įmonės.