Pedagogams

Valstybės institucijų kalbų centras yra akredituotas Ugdymo plėtotės centro prie LR švietimo ir mokslo ministerijos kaip institucija, vykdanti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

 

 

Institucija aktyviai organizuoja seminarus bei kitus renginius (konferencijas, edukacines išvykas, daugiakalbystės sklaidos renginius ir kt.)…

Organizuojamos konsultacijos apie įvairias švietimo ir pedagoginės veiklos sritis:  švietimo politika ir nacionaliniai kalbų mokymo…

Institucija sėkmingai įgyvendina įvairius (regioninius, nacionalinius, tarptautinius) projektus. Vykdomų projektų tikslai įvairūs – tobulinti institucijos…

Institucija turi edukacinės patirties banką (EPB), kuris apima įvairių sričių gerosios patirties naujoves. EPB yra…