Kviečiame vokiečių kalbos mokytojus į pakartotinį seminarą!

12/12/2019

Gerb. vokiečių kalbos mokytojai,

Kadangi visi norintys negalėjo patekti į seminarą vyksiantį sausio pradžioje, Valstybės institucijų kalbų centras skelbia naują datą –
sausio 31 d. 10.30 – ir kviečia vokiečių kalbos mokytojus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 6 ak. val. seminare:

Kalbos žinių vertinimas ir įsivertinimas vokiečių kalbos pamokoje

SEMINARO LEKTORĖ
Regina Mačiuitienė – germanistė, edukologijos magistrė, ilgus metus dėstanti vokiečių kalbą Valstybės institucijų kalbų centre ir tyrinėjanti suaugusiųjų užsienio kalbų mokymosi motyvaciją. Darbo su vaikais patirtį įgijo menų studijoje „Diemedis“, kur 2015-2018 m. įgyvendino Goethe´s instituto programą „Kiškis Hansas ankstyvajame ugdyme“ ir dėstė vokiečių kalbą pradinių klasių moksleiviams. Aktyviai dalyvauja organizuojant tarptautinius Goethe´s instituto egzaminus vaikams ir jaunimui ir vertinant jų rezultatus įvairiose Lietuvos mokyklose. Veda paruošiamuosius kursus „Goethe-Zertifikat B2“ egzamino kandidatams. Nuo 2010 – licenzijuota Goethe’s instituto egzaminuotoja.

Dėl įvairių politinio, socialinio gyvenimo aktualijų vokiečių kalbos mokymasis Lietuvoje tampa vis populiaresnis. Valstybės institucijų kalbų centras organizuoja vokiečių kalbos kursus ir Goethe´s instituto egzaminus, remdamasis tarptautine Goethe´s instituto patirtimi ir Valstybės institucijų kalbų centre dirbančių dėstytojų kompetencija. VIKC dėstytojai aktyviai dalyvauja Goethe´s instituto seminaruose ir dalinasi sava patirtimi, organizuodami seminarus Lietuvos pedagogams.

Seminaras „Kalbos žinių vertinimas ir įsivertinimas vokiečių kalbos pamokoje“ remiasi 2019 m. vasarą Miuncheno Goethe´s institute įgytomis žiniomis, kur VIKC dėstytoja Regina Mačiuitienė dalyvavo seminare „Egzaminavimas ir testavimas“ („Prüfen und Testen“). Dalyvavimas seminare buvo finansuojamas programos Erasmus+ lėšomis.

Kalbos mokymo ir mokymosi procesas neatsiejamas nuo įgytų kalbinių įgūdžių vertinimo ir įsivertinimo. Remdamasi savo mokytojos, dėstytojos ir egzaminuotojos patirtimi, seminaro lektorė peržvelgia ilgą rezultatų siekimo kelią: nuo pirmųjų gautų „šypsenėlių“ vokiečių kalbos pamokose pradinėse klasėse iki trokštamo „Goethe-Zertifikat B2“ ar „Goethe-Zertifikat C1“… Kartu su seminaro dalyviais ieškoma atsakymų į klausimus, ką daryti, kad tie rezultatai džiugintų ir kokį vaidmenį šiame ilgame kelyje vaidina mokytojas?

Seminaro dalyviai turės puikią galimybę įsigilinti į kalbos žinių vertinimo būdus – nuo savarankiškos refleksijos iki tarptautinio Goethe-Zertifikat egzamino. Remiantis Goethe´s instituto seminaro medžiaga, vokiečių kalbos vadovėliais, Goethe´s instituto egzaminų užduotimis ir ilgamete dėstytojos patirtimi, bus aptariami testavimo tikslai, testų ruošimo principai ir vertinimo kriterijai. Šalia standartizuotų egzaminų bus nagrinėjama ir savarankiško žinių įsivertinimo galimybė ir pateikiami konkretūs pavyzdžiai, padedantys besimokantiesiems aktyviai dalyvauti kalbos įgūdžių įgyjimo procese.

SEMINARO TIKSLAS:
Susipažinti su kalbinių įgūdžių vertinimo tikslais ir būdais, testų ruošimo principais, vertinimo ir įsivertinimo kriterijais.

SEMINARO UŽDAVINIAI:
Sąmoningiau suvokti kalbos įgūdžių vertinimo svarbą, išnagrinėti vertinimo būdus, aptarti testų sudarymo principus;

supažindinti su tarptautinių vokiečių kalbos egzaminų užduočių sudarymo specifika ir vertinimo kriterijais,;

paskatinti savarankišką besimokančiųjų kalbos žinių vertinimą ir įsivertinimą kaip reikšmingą autonomiško kalbos mokymosi komponentą.

SEMINARO TURINYS:
1. Vokiečių kalbos žinių vertinimo būdai;

2. Testavimo tikslai, testų ruošimo principai ir vertinimo kriterijai;

3. Tarptautiniai Goethe’s instituto vokiečių kalbos egzaminai: kalbėjimo ir rašymo atlikčių vertinimas ir aptarimas;

4. Neformalus vokiečių kalbos žinių vertinimas pamokoje;

5. Savarankiško žinių įsivertinimo galimybės.

KADA? KUR?
Kviečiame dalyvauti
2020 m. sausio 31 d. 10.30 val. Vilniaus mokytojų namuose, adresu Vilniaus 39, Vilnius.
Seminaro pabaiga numatoma 15.15 val.

Seminaro kaina dalyviui

25 Eur Kalėdinė akcija baigėsi.

REGISTRACIJA
45 Eur už 6 akad. val. seminarą. Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išduotą VšĮ
Valstybės institucijų kalbų centro (akreditacijos pažymos Nr. EV3-27).
Kadangi vietų skaičius ribotas, išankstinė registracija yra privaloma. Pageidautina, kad už seminarą apmokėtumėte iš anksto (savo lėšomis arba mokinio krepšelio). Jei mokykla apmokės po seminaro, prašome į seminarą atsinešti garantinį raštą, kuriuo mokykla garantuoja apmokėjimą. Norėdami registruotis į seminarus, paspauskite šią nuorodą.
https://forms.gle/kron6dJ5DHYYyCH29

Užpildykite registracijos anketą. Jei pageidausite, per 3 d.d. Jūsų nurodytu el. pašto adresu bus atsiųsta išankstinio mokėjimo sąskaita, kurią galėsite atsispausdinti.
Kilus klausimų, kreipkitės + 370 655 47185 arba el. p. asterija@vikc.lt, dėl apmokėjimo + 370 687 16303 arba el. p. vyr.finansininke@vikc.lt
Lauksime Jūsų. Prašome šiuo kvietimu pasidalinti su savo kolegomis.