Kviečiame anglų kalbos mokytojus į seminarą!

12/02/2020

Gerb. anglų kalbos mokytojai,

Valstybės institucijų kalbų centras kviečia anglų kalbos mokytojus dalyvauti tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos 6 ak. val. seminare:

„Kalbėjimo įgūdžių tobulinimas ir vertinimas anglų kalbos pamokoje ir ruošiantis egzaminui“

SEMINARO LEKTORIAI
Irena Katauskienė
Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė, anglų kalbos VBE vertintoja, seminarų mokytojams lektorė, Mokytojo TV lektorė, egzamino STANAG 6001 testuotoja, kalbos testavimo seminarų tarptautiniams testuotojams vedėja (Garmish-Partenkirchen, Vokietija).

Tomas Karačionka
Anglų kalbos VBE vertintojas, 2019 elektroninio vertinimo vyr. vertintojas, seminarų mokytojams ir dėstytojams lektorius.
Seminaras bus naudingas anglų kalbos mokytojams, nes anglų kalbos valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies pagrindinis tikslas yra patikimai ir objektyviai įvertinti mokinio kalbinius įgūdžius. Seminaro turinys – komunikacinių kalbinių kompetencijų, vertinimo kriterijų apžvalga ir kalbinių atlikčių vertinimas – padės vertinimo standartizavimo procesui.

Gautų 2019 m. elektroninio antrojo vertinimo rezultatų analizė padės jaustis tvirčiau vykdant 2020 m. anglų kalbos VBE kalbėjimo dalį, palengvins mokinių kalbinių įgūdžių tobulinimą mokymo procese. Rengiantis seminarui buvo išklausyta tūkstančiai garso įrašų, teirautasi mokytojų – vertintojų atsiliepimų. Seminare bus naudojama garso medžiaga bei apibendrinama 2017-2019 m. anglų k. VBE vertinimo patirtis.

Seminaro metu bus kalbama apie komunikacines kalbines kompetencijas, ypač apie komunikacines strategijas, kurios labai dažnai būna užmirštos arba ignoruojamos. Kokios tai priemonės, kurias kalbos vartotojas naudoja, kad sutelktų bei subalansuotų savo išteklius ir panaudotų gebėjimus bei pritaikytų veikimo būdus taip, kad atitiktų komunikacijos konteksto reikalavimus ir sėkmingai atliktų užduotis. Seminare bus aptariami monologinės kalbos pavyzdžiai pagal duotą diagramą, tekstą ir paveiksliukus, atkreipiamas dėmesys į komunikacinių kalbinių kompetencijų ir strategijų išraišką.
2019 m. kalbėjimo antras vertinimas buvo atliktas elektroniniu būdu. Kalbėsime apie patirtį vertinant už „ekrano“.
Lektoriai gyvai pademonstruos ypatingesnius dialoginės kalbos atvejus.
Seminaras bus naudingas visiems anglų kalbos mokytojams, ruošiantiems mokinius kalbėjimui tiek mokymo procese, tiek PUPP bei VBE egzamino daliai.

SEMINARO TIKSLAS:
1. Suteikti praktinių žinių apie komunikacines kalbines kompetencijas, užduočių atlikimą bei vertinimą, kalbėjimo gebėjimų ugdymą plačiąja prasme.
2. Tobulinti anglų kalbos valstybinio brandos egzamino vertinimo procesą, remiantis mokytojų vertintojų gerąja patirtimi.

SEMINARO UŽDAVINIAI:
1. Aptarti komunikacines kalbines kompetencijas ir strategijas;
2. Aptarti vertinimo kriterijų aiškumą, jų svarbą vertinimo kokybei užtikrinti;
3. Apibendrinti pokalbį palaikančiojo egzamino vertintojo gerąją
patirtį ir aptarti problemas, kai vertintojas palaiko pokalbį dialoge;
4. Pateikti patarimus pritaikant egzamino patirtį mokymo procesui;
5. Panagrinėti kalbėjimo pavyzdžių vertinimą, naudojant garso įrašus.

SEMINARO TURINYS:
1. Komunikacinių kalbinių kompetencijų ir strategijų aptarimas.
2. Vertinimo kriterijų apžvalga.
3. Kalbinių atlikčių vertinimas.

KADA? KUR?
Kviečiame dalyvauti
2020 m. vasario 28 d. (penktadienį) 13 val. Vilniaus mokytojų namuose, adresu Vilniaus 39, Vilnius.
Seminaro pabaiga numatoma 17.45 val.
REGISTRACIJA vasario 28 d. 13 val.

arba
2019 m. kovo 3 d. (antradienį) 13 val.
Vilniaus mokytojų namuose, adresu Vilniaus 39, Vilnius.
Seminaro pabaiga numatoma 17.45 val.
REGISTRACIJA kovo 3 d. 13 val.

Seminaro kaina dalyviui – 45 Eur už 6 akad. val. seminarą. Kiekvienas seminaro dalyvis gaus pažymą už dalyvavimą 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo renginyje, išduotą VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro (akreditacijos pažymos Nr. EV3-27).
Kadangi vietų skaičius ribotas, išankstinė registracija yra privaloma. Pageidautina, kad už seminarą apmokėtumėte iš anksto (savo lėšomis arba mokinio krepšelio). Jei mokykla apmokės po seminaro, prašome į seminarą atsinešti garantinį raštą, kuriuo mokykla garantuoja apmokėjimą.
REGISTRACIJA ČIA
Pasirinkite „Seminarai“ ir išsirinkite pageidaujamą seminarą. Užpildykite registracijos anketą. Registracija teisinga tik tada, jei į Jūsų nurodytą el. pašto adresą bus atsiųsta išankstinio mokėjimo sąskaita, kurią galėsite atsispausdinti. Jei išankstinio mokėjimo sąskaitos negavote, registruokitės dar kartą.
Kilus klausimų, kreipkitės + 370 655 47185 arba el. p. asterija@vikc.lt,
dėl apmokėjimo + 370 687 16303 arba el. p. vyr.finansininke@vikc.lt

Lauksime Jūsų. Prašome šiuo kvietimu pasidalinti su savo kolegomis.