Seminaras Miuncheno Goethe´s institute

21/10/2019

Seminaras Miuncheno Goethe´s institute

 

 

Valstybės institucijų kalbų centras, vykdydamas projektą „21 amžiaus kompetencijos moderniam -kalbų mokymui” (2019-1-LT01-KA104-060307) finansuojamą iš „Erasmus+“ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas, numatė tokias darbuotojų mokymosi veiklas, kurios stiprintų jų profesines ir bendrakultūrines kompetencijas bei užtikrintų geresnę darbo kokybę. Valstybės institucijų kalbų centras – moderni, atvira naujovėms mokymo(si) institucija, nuolat analizuojanti kalbų mokymo(si) padėtį ir perspektyvas Lietuvoje, siekianti remtis geriausiomis pasaulio kalbų mokymo(si) praktikomis.
Dėl įvairių politinio, socialinio gyvenimo aktualijų vokiečių kalbos mokymasis Lietuvoje tampa vis populiaresnis, o mūsų centras ne tik aktyviai moko šios kalbos, tačiau nuo 2012 m. yra licencijuotas Goethe’s instituto egzaminų centras. Keturis kartus per metus organizuojame tarptautinius vokiečių kalbos egzaminus. Kandidatų konsultavimas, kalbos žinių lygio nustatymas, egzaminų organizavimas ir jų rezultatų vertinimas – labai svarbi organizacijos veiklos dalis, kurios vykdymas privalo būti skaidrus ir objektyvus. Tam reikalinga nuolat tobulinti egzaminuotojų kvalifikaciją. Centro vokiečių k. dėstytoja ir egzaminuotoja Regina Mačiuitienė turėjo galimybę išvykti tobulinti savo profesinių kompetencijų Goethe‘ s instituto seminare „Egzaminavimas ir testavimas“ (Miunchenas, Vokietija). Tai 5 dienų seminaras, kurį projekto mobilumo dalyvė pasirinko atsižvelgdama į organizacijos specifiką: platų įvairių lygių vokiečių kalbos kursų spektrą, būtinybę kuo tiksliau nustatyti besimokančiojo kalbos žinių lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis, objektyvų besimokančiojo pasiektų žinių įvertinimą, nuoseklų kokybės standartų laikymąsi. Svarbu ir tai, kad seminaro programa, dėstymo medžiaga aktuali ir bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams, tad dėstytoja Regina surengs seminarą ir jiems bei pasidalins įgytomis žiniomis.
Seminaras vyko 2019 m. rugpjūčio 5-9 d. Miuncheno Goethe´s institute. Jis buvo skirtas vokiečių kalbos mokytojams ir dėstytojams, siekiantiems pasidalinti gerąja patirtimi, pasisemti naujų žinių ir jas vėliau pritaikyti savo darbinėje praktikoje. Seminarą vedė Goethe´s instituto lektorė iš Čekijos Barbara Bresslau. Visų dvidešimties mokymosi veiklų dalyvių geografija buvo labai marga: Brazilija, Peru, Egiptas, Prancūzija, Rusija, Moldova, Lenkija, Lietuva ir t.t. Nepaisant to, kad kolegos mokytojai ir dėstytojai atvyko iš labai skirtingų kultūrinių aplinkų, visus juos vienijo panašus požiūris į kalbos mokymosi rezultatų vertinimą: svarbiausia ne suskaičiuotos klaidos ir parašytas pažymys, o pagalba mokiniui  kalbos mokymosi procese. Atskirai buvo aptarti skaitymo ir klausymo testų sudarymo ypatumai, nagrinėti kalbėjimo ir rašymo atliktų užduočių vertinimo kriterijai, akcentuojama autentiškos medžiagos svarba ir pateikiami jos šaltiniai internete. Seminare taip pat apsilankė Goethe´s instituto ekspertė Stefanie Dengler ir pristatė tarptautinius Goethe‘s instituto egzaminus, jiems keliamus reikalavimus, savo prezentacijoje pabrėždama, kad egzamino metodologija – patikimas būdas įvertinti vokiečių kalbos žinias pagal ALTE reikalavimus. Šalia standartizuotų egzaminų buvo nagrinėjama ir savarankiško žinių įsivertinimo galimybė ir aptariami jo būdai. Paskutinė seminaro diena buvo skirta komandiniam darbui: atskiros grupės kūrė egzaminų užduotis ir jas pristatė.
Šalia intensyvios seminaro programos kursų dalyviai turėjo progos susipažinti su Miunchenu: buvo surengta ekskursija po miestą, apsilankymas miuzikle, išvyka į Hueber leidyklą. Diskusijos ir neformalus tarpkultūrinis dialogas tęsėsi ir už Goethe´s instituto sienų. Kiekvienas seminaro dalyvis išsivežė naudingos patirties ir naujų idėjų tolimesniam darbui. Dalyvavimas seminare išties buvo naudingas ir lūkesčius pateisino. Be to, jog įgyta naujos patirties egzaminų užduočių kūrimo, vertinimo srityje, atradimų suteikė ir kita seminaro programos dalis – reflektyvus mokymasis, kaip kalbos mokymosi procese skatinti kiekvieno besimokančiojo savarankiškumą, motyvaciją ir mokymosi pažangos įsivertinimą.
Nauja patirtimi, gauta mokymosi medžiaga dėstytoja Regina nori aktyviai dalintis su kolegomis tiek Valstybės institucijų kalbų centre, tiek platesniame mokytojų rate. Pirmas žingsnis jau žengtas: rugsėjo 6 d. Valstybės institucijų kalbų centre buvo pravestas seminaras kolegoms ir keletui vokiečių kalbos mokytojų iš Vilniaus gimnazijų apie žinių vertinimą ir įsivertinimą mokantis vokiečių kalbos. Vėliau medžiaga bus pristatyta visos Lietuvos vokiečių kalbos mokytojams ir dėstytojams.
Dalyvavimas programos „Erasmus+“ mobilumo projekte, pasirinkus tinkamus mokymus, atveria naujų galimybių, suteikia žinių ir plėtoja ne tik mobilumo dalyvio kompetencijas, bet per jį įgyta patirtis sklinda tiems, kuriems ji svarbi ir reikalinga.