Kviečiame lietuvių kalbos mokytojus į antrąjį seminarą!

16/09/2021

Kviečiame lietuvių kalbos mokytojus į antrąjį seminarą!
Gerb. mokytojai, Valstybės institucijų kalbų centras kviečia pagrindinių mokyklų, gimnazijų ir vidurinių mokyklų  lietuvių kalbos mokytojus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 6,5 ak. val. seminare:
„Jurgio Savickio kūrybos ypatumai“
SEMINARO LEKTORĖ Onutė Baumilienė, Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, lotynų kalbos vyresnioji mokytoja; Lietuvos Klasikų asociacijos narė; lektorė; vadovėlių, straipsnių, skaitmeninių mokomųjų priemonių (bendra)autorė; atnaujinamų Bendrųjų programų ugdymo turinio metodininkė; suomių organizacijos „Scool“ 2015 m. įvertinta tarptautiniu „Campus“ apdovanojimu už patirties dalijimąsi su mokytojais;  2009 m. Europos pažymėjimo programos „Metų gimtosios kalbos mokytoja“.
Seminaras „Jurgio Savickio kūrybos ypatumai“ yra antrasis iš šešių seminarų ciklo „Aukštesniųjų gebėjimų ugdymas mokykloje“. Seminaro metu bus analizuojami mokykloje dar neskaityti J. Savickio apsakymai: „Koketė“, „Tėvas“, „Motina“ ir kt. Bus aptariamos jaunystės, moters, tėvo temos ir, ruošiantis rašiniui, siūlomos sieti su konkrečiais programos autoriais. Taip pat bus analizuojami Savickio novelių kontekstai, siejantys autorių su tam tikrais kultūros reiškiniais; aptariami apsakymuose aptinkami pastovūs įvaizdžiai; svarstoma prigimties tema; apmąstoma gyvenimo kaip žaidimo pasaulėvoka. Seminare bus pateikta medžiaga, kuri pravers mokytojui ruošiantis pamokoms ne tik apie J. Savickį. Seminare mokytojai susipažins su aukštesniųjų gebėjimų ugdymo metodika ir galės įvertinti tokio ugdymo naudą; sužinos, kokios mokinių kompetencijos bus ugdomos dalyku; gaus seminaro skaidres ir galės įgytą medžiagą panaudoti per savo pamokas.
40 ak. val. nuotolinės lietuvių kalbos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos aprašymas.
Programa skirta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 9-12 klasėse. Pagal Bendrąsias programas aukštesniųjų pasiekimų ugdymas mokykloje leidžia aktualizuoti kūrinius, integruoti žinias, kurti idėjas, siūlo mokytis per problemų sprendimą, per užduotis, siejančias perskaitytus kūrinius su kultūrine patirtimi. Aukštesniųjų pasiekimų ugdymas mokykloje labai svarbus, nes:
a) įdomių patirčių įgijimas tyrinėjant suartina visus bendradarbius: tiek mokinius, tiek mokytojus;
b) nagrinėjamo kūrinio aktualizavimas leidžia mokiniui suprasti kultūros svarbą šiandien;
c) sunkesnių tekstų analizė moko kelti klausimus, kurti idėjas, kūrybiškai spręsti problemas, lyginti tekstus, apibendrinti sukauptą medžiagą;
d) tiriamieji darbai sudaro sąlygas geriau suprasti pamokos temą ir parašyti vertingesnius, kūrybiškesnius atsiskaitymo darbus;
e) įvairi medžiaga leidžia užduotis individualizuoti;
f) sudominimas sudėtingesniais kūriniais skatina mokinių savivertę;
g) toks ugdymo būdas leidžia mokytojams kūrybiškiau dirbti. 

Kiekvieno seminaro metu mokytojai: 
1) bus supažindinti su pamokų planais, atspindinčiais aukštesniųjų pasiekimų ugdymą mokykloje;
2) bus informuoti apie konkrečių pamokų metu ugdomas kompetencijas;
3) gebės atskleisti aukštesniųjų ugdymo gebėjimų vertę mokymo(si) procese.
40 ak. val. nuotolinės lietuvių kalbos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos seminarų datos:

1-as seminaras „Kaip skaityti (apie) Homerą“ (6,5 ak. val.) 2021-09-27, 14.00-18.30
Įvykęs
2-as seminaras „J. Savickio kūrybos ypatumai „(6,5 ak. val.) 2021-10-18, 14.00-18.30
Registracija
3-as seminaras „A. Kamiu kūryba ir jos interpretavimas mokykloje“ (6,5 ak. val.) 2021-11-22, 14.00-18.30
Registracija
4-as seminaras „F. Kafkos kūryba ir jo supratimas mokykloje“ (6,5 ak. val.) 2022-01-10, 14.00-18.30
Registracija
5-as seminaras „B. Sruogos „Dievų miškas“: tekstai ir kontekstai“ (7 ak. val.) 2022-02-07, 14.00-18.30
Registracija
6-as seminaras „A. Škėmos kūryba mokykloje“  (7 ak. val.) 2022-03-07, 14.00-18.30                             
Registracija
KADA? KUR?
2-as seminaras „J. Savickio kūrybos ypatumai „ 2021-10-18, 14.00-18.30 
Zoom nuoroda bus atsiųsta visiems apmokėjusiems arba atsiuntusiems garantinį raštą vieną dieną prieš seminarą.
Seminaro kaina dalyviui – 45 Eur už vieną seminarą.  Kiekvienas seminaro dalyvis gaus  kvalifikacijos tobulinimo pažymą, išduotą VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro (akreditacijos pažymos Nr. EV3-27). Išankstinė registracija yra privaloma. Prisijungimo nuoroda bus atsiųsta apmokėjusiems už seminarą iš anksto (savo lėšomis arba mokinio krepšelio) arba atsiuntusiems garantinį raštą, kuriuo mokykla garantuoja apmokėjimą.
Į kiekvieną seminarą reikia registruotis atskirai paspaudus „Registracija“. Registracija teisinga tik tada, jei į Jūsų nurodytą el. pašto adresą bus atsiųsta išankstinio mokėjimo sąskaita. Jei išankstinio mokėjimo sąskaitos negavote, registruokitės dar kartą.
Kilus klausimų, kreipkitės + 370 655 47185 arba el. p. asterija@vikc.lt, dėl apmokėjimo + 370 687 16303 arba el. p. vyr.finansininke@vikc.lt
Lauksime Jūsų. 
Prašome šiuo kvietimu pasidalinti su savo kolegomis.