Kviečiame ANGLŲ kalbos mokytojus į seminarą!

16/03/2021

Kviečiame ANGLŲ kalbos mokytojus į seminarą!

Gerb. anglų kalbos mokytojai,

Parengėme   40 ak. val.   pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą „21 a. kompetencijų užsienio kalbų mokyme ugdymas“ ir kviečiame į 8 ak. val. seminarą.

„Kalbėjimo įgūdžių tobulinimas ir vertinimas anglų kalbos pamokoje ir ruošiantis egzaminui. Bendrųjų kompetencijų taikymas“

SEMINARO LEKTORIAI

Irena Katauskienė – Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė, anglų kalbos VBE vertintoja, seminarų mokytojams lektorė, Mokytojo TV lektorė, egzamino STANAG 6001 testuotoja

Seminaras bus naudingas anglų kalbos mokytojams, nes anglų kalbos valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies pagrindinis tikslas yra patikimai ir objektyviai įvertinti mokinio kalbinius įgūdžius. Seminaro turinys – komunikacinių  kalbinių kompetencijų, vertinimo kriterijų apžvalga  ir kalbinių atlikčių vertinimas – padės  vertinimo standartizavimo procesui.

Gautų 2020 m. elektroninio antrojo vertinimo rezultatų analizė padės jaustis tvirčiau vykdant 2021 m. anglų kalbos VBE kalbėjimo dalį, palengvins mokinių kalbinių įgūdžių tobulinimą mokymo procese. Seminare bus naudojama garso medžiaga bei apibendrinama 2016-2020 m. anglų k. VBE kalbėjimo dalies vertinimo patirtis.

Seminaro metu bus kalbama apie bendrąsias kompetencijas,  kurioms ypač daug dėmesio skiriama atnaujintose bendrojo ugdymo programose. Taip pat bus pateikti pasiūlymai kokiomis priemonėmis mokiniai galėtų pasinaudoti, kad sutelktų bei subalansuotų savo išteklius ir panaudotų gebėjimus bei pritaikytų veikimo būdus taip, kad atitiktų komunikacijos konteksto reikalavimus ir sėkmingai atliktų užduotis. Seminare bus aptariami monologinės kalbos pavyzdžiai  pagal egzamino užduotis.

Seminaras bus naudingas visiems anglų kalbos mokytojams, ruošiantiems mokinius kalbėjimui tiek mokymo procese, tiek PUPP bei VBE egzamino daliai.

SEMINARO TIKSLAS:

Suteikti praktinių žinių apie kalbėjimo dalies užduočių atlikimą bei vertinimą, anglų kalbos kalbėjimo gebėjimų ugdymą plačiąja prasme.

Supažindinti su bendrųjų kompetencijų svarba atliekant kalbėjimo užduotis.

Pateikti pavyzdžių kaip mokinys panaudodamas savo bendrąsias kompetencijas ir atlikdamas kalbėjimo užduotis pamokoje ar egzamino metu, ženkliai pagerina savo atlikties rezultatą.

Tobulinti valstybinio anglų kalbos brandos egzamino vertinimo procesą, remiantis mokytojų vertintojų gerąja patirtimi.

SEMINARO  UŽDAVINIAI:

Aptarti bendrąsias ir komunikacines kalbines kompetencijas ir strategijas.

Aptarti vertinimo kriterijų aiškumą, jų svarbą vertinimo kokybei užtikrinti.

Apibendrinti pokalbį palaikančiojo egzamino vertintojo gerąją patirtį ir aptarti problemas, kurios kyla pokalbį palaikančiam vertintojui, atliekant dialogo užduotį.

Pateikti patarimus pritaikant egzamino patirtį mokymo procesui.

Panagrinėti kalbėjimo pavyzdžių vertinimą, naudojant garso įrašus.

SEMINARO TURINYS:

Komunikacinių kalbinių kompetencijų ir strategijų aptarimas. Vertinimo kriterijų apžvalga. (3 ak. val.)

Kalbinių atlikčių vertinimas. (3 ak. val.)

Savarankiškas darbas (2 ak. val.)

KADA? KUR?

Kviečiame dalyvauti nuotoliniu būdu per Zoom platformą. Užsiregistravusiems ir apmokėjusiems bus atsiųsta nuoroda į el. paštą prieš seminarą.

Seminaro data – balandžio 15 d. 13 val.- 17.45 val

REGISTRACIJA ČIA

Seminaro kaina dalyviui – 45 Eur už 8 akad. val. seminarą.  Kiekvienas seminaro dalyvis gaus pažymą už dalyvavimą 8 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo renginyje, išduotą VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro (akreditacijos pažymos Nr. EV3-27). Dalyvausiantiems visuose 4 renginiuose, išrašysime pažymėjimą.

DĖMESIO! Vietų skaičius ribotas, todėl išankstinė registracija yra privaloma. Pageidautina, kad už seminarą apmokėtumėte iš anksto (savo lėšomis arba mokinio krepšelio). Jei mokykla apmokės po seminaro, prašome atsiųsti garantinį raštą, kuriuo mokykla garantuoja apmokėjimą.

Pasirinkite „Seminarai“ ir išsirinkite pageidaujamą seminarą. Užpildykite registracijos anketą. Registracija teisinga tik tada, jei į Jūsų nurodytą el. pašto adresą bus atsiųsta išankstinio mokėjimo sąskaita. Jei išankstinio mokėjimo sąskaitos negavote, registruokitės dar kartą.

Kilus klausimų, kreipkitės + 370 655 47185 arba el. p. asterija@vikc.lt,

Dėl apmokėjimo + 370 687 16303 arba el. p. vyr.finansininke@vikc.lt

Lauksime Jūsų!

Prašome šiuo kvietimu pasidalinti su savo kolegomis.

Registruodamasis ŽINAU IR SUTINKU, KAD  šio seminaro autoriaus teises saugo Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. Seminaro metu  audio įrašai  negali būti įrašomi į informacijos saugojimo ar platinimo sistemas. Už draudimo nepaisymą numatyta teisinė atsakomybė.