Kviečiame abiturientus į nemokamas nuotolines konsultacijas! „Ką turiu žinoti, kad per egzaminą pasiekčiau geriausių rezultatų“

11/05/2021

Kviečiame abiturientus į nemokamas nuotolines konsultacijas! „Ką turiu žinoti, kad per egzaminą pasiekčiau geriausių rezultatų“

Maloniai kviečiame peržiūrėti VIKC YouTube kanale jau parengtas konsultacijas:

Vokiečių kalbos konsultacija, 2021 05 14

Vokiečių kalbos konsultacija, 2021 05 20

Anglų kalbos konsultacija 2021 05 18, klausymo užduotys

Anglų kalbos konsultacija 2021 05 25, skaitymo užduotys

Anglų kalbos konsultacija 2021 06 01, klausymo ir skaitymo ypatumai

Anglų kalbos konsultacija, 2021 05 20, Kas yra geras monologas

Anglų kalbos konsultacija, 2021 05 22, Kas yra geras dialogas

Anglų kalbos konsultacija, 2021 06 08, klausymo ir skaitymo ypatumai

Anglų kalbos konsultacija, 2021 05 19, bendrosios kompetencijos ir strategijos

Anglų kalbos konsultacija, 2021 05 17, kalbėjimo dalies vertinimo kriterijai

Prancūzų kalbos konsultacija, 2021 06 10

Gerb. anglų, vokiečių ir prancūzų kalbų mokytojai,

Abiturientų bendravimo užsienio kalba komunikacinių įgūdžių tobulinimas rengiantis užsienio kalbos valstybiniam brandos egzaminui. Lietuvos kalbų pedagogų asociacija (LKPA) parengė projektą, kurio tikslas yra padėti Lietuvos abiturientams pasirengti užsienio kalbos (anglų, vokiečių ir prancūzų) valstybiniam brandos egzaminui. Projektas bus įgyvendinamas aktyvių LKPA narių – didelę abiturientų rengimo VBE patirtį turinčių mokytojų ekspertų, kalbų mokymo ir pedagogų rengėjų, dirbančių formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigose. Projekto iniciatorė ir koordinatorė – Audronė Auškelienė, Valstybės institucijų kalbų centro vadovė. Šiuo projektu sieksime padėti abiturientams dėl Covid-19 pandemijos negalėjusiems tinkamai pasirengti užsienio kalbos valstybiniam brandos egzaminui, ypatingą dėmesį skirdami kalbėjimo įgūdžiams.

Kviečiame abiturientus į nemokamas nuotolines konsultacijas

„Ką turiu žinoti, kad per egzaminą pasiekčiau geriausių rezultatų“

Šios konsultacijos bus įrašytos ir patalpintos socialiniame tinkle Youtube, todėl jas bet kada galės peržiūrėti kiti  Lietuvos abiturientai.

Kviečiame persiųsti informaciją abiturientams dėl konsultacijų, į kurią registruojasi abiturientas. Pirmenybė teikiama moksleiviams, kurių užsienio kalbos mokytojai priklauso Lietuvos kalbų pedagogų asociacijai.

Dėl LKPA narystės prašome kreiptis el. paštu: informacija.lkpa@gmail.com

Nuoroda bus atsiųsta į el. paštą dieną prieš konsultaciją.

KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

VOKIEČIŲ KALBA

Konsultantė Gilma Plūkienė

Vokiečių kalbos mokytoja ekspertė.

Roberto Bošo fondo, Vilniaus Getės instituto ir ŠMM ruošta lektorė, veda seminarus ir vykdo aktyvią metodinę veiklą Lietuvoje ir už jos ribų. Seminarai pasižymi temų įvairove: užsienio k. dėstymo metodika, mokinių motyvavimas, pamokos stebėjimas ir aptarimas ir kt. ŠMM programos AUKM (ankstyvasis užsienio k. mokymas) bendraautorė ir lektorė, ŠMM ir Pedagogų profesinės raidos centro leidinio „Metodiniai patarimai užsienio kalbų mokymui pradinėse klasėse“ bendraautorė, vokiečių kalbos vadovėlio „Deutsch mit Ferdinand“ autorė. Ruošia mokinius tarptautiniam vokiečių kalbos egzaminui DSD I ir DSD II ir yra sertifikuota šio egzamino vertintoja.

Gegužės 14 d. 15.30-17.00; Gegužės 20 d. 16.00-17.30

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, ruošiantis vokiečių kalbos egzaminui? Kokie reikalavimai keliami mokiniui ir kokie “stebuklingi triukai” gali padėti patirti sėkmę? Ką vis dar nevėlu išmokti ir galima nedelsiant pritaikyti egzamine? Į šiuos ir kitus klausimus gausite atsakymą konsultacijos metu, kurioje analizuosime visus keturis kalbos aspektus: kalbėjimą, rašymą, skaitymą ir klausymą. 

Registracija į vokiečių kalbos konsultaciją

ANGLŲ KALBA

Konsultantė Irena Katauskienė

Anglų kalbos mokytoja-ekspertė. Anglų kalbos VBE vertinimo komisijos pirmininkė (2016,2018), Anglų kalbos VBE pirmininkės pavaduotoja (2017, 2019, 2020, 2021). Seminarų mokytojams ir vertintojams lektorė, Mokytojo TV lektorė, tarptautinio egzamino STANAG 6001 testuotoja ir vertintoja Lietuvoje ir užsienyje, seminarų kalbos užduočių kūrėjams Lietuvoje bei užsienyje lektorė.

Gegužės 17 d . 16.00 -17.30; Gegužės 17 d. 18.00-19.30

Patarimai iš vertintojo pozicijos. Užsienio kalbų VBE kalbėjimo dalies vertinimo kriterijai. Ką būtina mokiniui žinoti apie kalbėjimo vertinimą ir kodėl tai svarbu.

Gegužės 19 d. 16.00-17.30; Gegužės 19 d. 18.00-19.30

Patarimai iš vertintojo pozicijos. Bendrosios kompetencijos ir strategijos. Kaip atsakyti į temą plačiau, kokiomis strategijomis pasinaudoti užmiršus žodį, frazę ar mintį.

Registracija į I. Katauskienės konsultaciją

ANGLŲ KALBA

Konsultantas Tomas Karačionka

Anglų kalbos VBE vertintojas,  elektroninio vertinimo vyr. vertintojas, seminarų mokytojams ir dėstytojams lektorius

Gegužės 20 d. 15.30-17.00; Gegužės 20 d. 17.30-19.00

Kas yra geras monologas ( anglų VBE kalbėjimo daly). Problemos, klaidos, sprendimai. Autentiški pavyzdžiai. Vertinimo kriterijai. Patarimai kandidatui iš vertintojo pozicijos

Gegužės 22 d. 9.30-11.00; Gegužės 22 d. 11.30-13.00

Kas yra geras dialogas ( anglų VBE kalbėjimo daly). Problemos, klaidos, sprendimai. Autentiški pavyzdžiai. Vertinimo kriterijai. Patarimai kandidatui iš vertintojo pozicijos

Registracija į T. Karačionkos konsultaciją

ANGLŲ KALBA

Konsultantė Edita Liutkevičienė

Anglų kalbos VBE vertintoja. Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos anglų kalbos mokytoja-ekspertė. Darbo patirtis 28 metai. Ilgametė Kauno rajono anglistų metodinio būrelio pirmininkė, respublikinių ir rajoninių olimpiadų dalyvė ir  vertintoja. Tarptautinių kursų ir mokymų dalyvė Anglijoje, Vokietijoje, Portugalijoje bei Turkijoje. Tarptautinių projektų ir mokinių mainų organizatorė ir koordinatorė. Metodinės mokomosios knygos” Speaking exam practice”( aut. L.Fedorčenkienė, A.Micpovilienė) abiturientams recenzentė. IDKM gimnazijoje iniciatorė.

Gegužės 18 d. 15.30-17.00

Patarimai, kaip kuo geriau pasirodyti anglų kalbos VBE klausymo daly. Klausymo užduočių atlikimo  ir laiko valdymo strategijos.

Gegužės 25 d. 15.30-17.00

Patarimai, kaip kuo geriau pasirodyti anglų kalbos VBE skaitymo daly. Skaitymo užduočių tipai.Įvairių skaitymo užduočių atlikimo  ir laiko valdymo strategijos.

Birželio 1 d. 15.30-17.00

Anglų kalbos klausymo ir skaitymo ypatumai. Kaip pasiekti sėkmę anglų VBE atliekant klausymo ir skaitymo užduotis.

Birželio 8 d. 15.30-17.00

Anglų kalbos klausymo ir skaitymo ypatumai

Registracija į E. Liutkevičienės konsultaciją

PRANCŪZŲ KALBA

Konsultantė Danutė Stankaitienė

Vilniaus S.Daukanto gimnazijos ir licėjaus prancūzų kalbos mokytoja metodininkė, prancūzų kalbos VBE vertintoja, Vilniaus miesto, Lietuvos, Baltijos šalių prancūzų  kalbos olimpiadų organizatorė ir vertintoja

Birželio 10 d. 15.30-17.00

„Pagrindiniai prancūzų kalbos valstybinio egzamino skaitymo, rašymo, kalbėjimo aspektai“.

Konsultacijos metu bus pristatyti prancūzų kalbos valstybinio egzamino struktūra ir reikalavimai ir akcentuojami pagrindiniai skaitymo, rašymo ir kalbėjimo vertinimo kriterijai ir strategijos. Mokiniai, išanalizavę pavyzdžius,taikydami leksines ir gramatines struktūras, ir naudodami kalbėjimo bei skaitymo strategijas praktiškai pritaikys jų vartojimą.

Registracija į prancūzų kalbos konsultaciją

Kilus klausimų, kreipkitės + 370 655 47185 arba el. p. asterija@vikc.lt,

Lauksime Jūsų.

Prašome šiuo kvietimu pasidalinti su savo kolegomis.

Abiturientams linkime sėkmingos mokslo metų pabaigos ir LKPA vardu kviečiame visus abejojančius dalyvauti nemokamose nuotolinėse konsultacijose ir kartu su geriausiais užsienio kalbų mokymo ir vertinimo ekspertais prisiminti bei patobulinti pagrindines užsienio kalbos valstybinio brandos egzamino strategijas, padėsiančias jiems sustiprinti pasitikėjimą savo jėgomis ir egzamino metu pasiekti geriausių rezultatų. Laikykitės, mieli abiturientai!  Jūs tikrai galite!