Pasibaigę projektai

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

014-22015 Erasmus+ KA1 „Valstybės institucijų kalbų centro darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas" (Nr. 2014-1-LT01-KA104-000174) 
                                                  
2014-2015 metais sėkmingai įgyvendintas Erasmus+ KA1 projektas „Valstybės institucijų kalbų centro darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas" (Nr. 2014-1-LT01-KA104-000174), kurio tikslas buvo patobulinti projekto dalyvių profesines kompetencijas (naujausių kalbų mokymo metodikų, darbo su suaugusiais įgūdžių stiprinimas, teorinės žinios ir reikalingi įgūdžiai vykdant pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas, projektų valdymo ir patobulintos kalbinės komunikacinės kompetencijos) ir bendrąsias kompetencijas (mokėjimo mokytis, komunikacinės, darbo komandoje, kultūrinės bei tarpkultūrinės kompetencijos).
Dalyvavimas projekte teigiamai įtakojo visą organizaciją, nes patobulinę savo kompetencijas darbuotojai gali geriau atlikti savo kasdienines pareigas, yra iniciatyvesni, prisiima atsakomybę už dalyvavimą mobilumo veiklose ir siekia pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus savo darbe. Visa tai prisideda prie Centro teikiamų paslaugų kokybės tobulinimo ir užtikrina efektyvesnę organizacijos veiklą.

  

Kiti projektai:
 

2013-2014 Lingu@network   www.linguanet-worldwide.org
2011-2013 NELLIP   http://nellip.pixel-online.org/
2011-2013 INTERMAR http://www.intermar.ax/
2010 - 2012 DILS  
2009--2012 ELTACS  www.eltacs.eu
2009 – 2011 REDINTER www.redinter.eu
2009 – 2011 Linguanet Worldwide www.linguanet-worldwide.org
2008 - 2009 SEMLANG: Training Teachers of Languages for Europe www.semlang.eu
2006 - 2008 Tales from the Past – Stories for the Future
2006 – 2007 INSPIRE: Intergrating Socrates Ideas and Results across Europe
2006 – 2008 DISSMARK II
2006 – 2008 The Language Cafe www.languagecafe.eu
2006 – 2008 URLASE: Uniform Railway language for a Safer Europe www.railwaylanguage.com
2006 – 2008 ODLAC: Open Development of Language Competences www.elearningguides.net
2005 – 2007 Lingua Connections www.linguaconnections.eu
2005 – 2007 Euro Language Net Plus www.euro-languages.net
2003 – 2006 Linguanet Europa Plus www.linguanet-europa.org
2003 – 2006 Lingua Peace Europe www.linguapeace-europe.net
2003 – 2005 eEuroinclusion:  Developing a pan-European Network of Language resource Centres
www.eEuroinclusion.eu
 
2001-2004 Join the Club: Community Language Clubs
 
2001 – 2004 European resource and language Centre Network http://www.lrcnet.org
 
2001 – 2004 Euro Languages Net www.euro-languages.net NACIONALINIAI PROJEKTAI

2011-2013 m. buvo vykdomas projektas "Pradinio ugdymo pedagogų užsienio kalbos komunikacinių kompetencijų plėtojimas".

   Informacija apie projektą:

Straipsnis

Atsiliepimai

Paslaugų teikimo užduoties techninė specifikacija, anglų kalbos mokymų (stažuočių) užsienyje organizavimas.

Lankstinukas.pdf. 

Galerija

 

2012-2013m. buvo vykdomas projektas NR. ISF11/3.5.3.1-5.2 „Viešojo saugumo tarnybos personalo mokymai“, finansuojamas Išorės sienų fondo dalies specialiojo tranzito schema 2011m. metinės programos lėšomis.  

         1-as projekto etapas : intensyvūs B1 lygio (160 ak.val.) mokymai vyko Vilniuje, 2012 m. lapkričio 19d. - gruodžio 14d.
         2-as projekto etapas : intensyvūs B1 lygio (160 ak.val.) mokymai vyko Kaune, 2013 m.  sausio 14d. - vasario 08d.
         3-ias projekto etapas : intensyvūs B2 lygio (160 ak.val.) mokymai vyko Kaune, 2013 m. vasario 25d. - kovo 25d.