Nacionaliniai projektai

2013-2015 metais buvo vykdomas projektas Nr.VP1-4.1VRM-03-V-01-070 "Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas".

Projekto pagrindinis tikslas - didinti Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų administracinius gebėjimus, tobulinant jų vadovavimo gebėjimus, stiprinant lyderiavimo, užsienio kalbų bei derybines, vadybines, socialines kompetencijas.