Projektinė veikla ir partnerystės tinklai

Institucija sėkmingai įgyvendina įvairius projektus

Institucija sėkmingai įgyvendina įvairius (regioninius, nacionalinius, tarptautinius) projektus. Vykdomų projektų tikslai įvairūs – tobulinti institucijos darbuotojų profesines ir asmenines kompetencijas, puoselėti kalbų ir kultūrų įvairovę, skleisti daugiakalbystę ir skatinti mokytis įvairių kalbų mokyklose, universitetuose ir vėliau, juos baigus. Institucija dalyvauja įvairaus masto ir pobūdžio partnerystės tinkluose.

Projektinėje veikloje institucija imasi įvairių vaidmenų: projektų koordinatoriaus ir partnerio. Institucija turi projektų koordinatorių, projekto vadovą ir projektų administratorių, kurie yra atsakingi už projektinę veiklą institucijoje. Institucija dalyvauja  įvairaus lygio partnerystės tinkluose. Sistemingai tiriamas projektinės veiklos efektyvumas.

Jau eilę metų institucija prisideda prie Lietuvos Strategijos „Lietuva 2030“ įgyvendinimo, rengiant  daugiakalbystės sklaidos renginius ir skatinant kalbų mokymąsi mokyklose, universitetuose ir vėliau, juos baigus. Toks renginys yra ir Europos kalbų dienos paminėjimas nacionaliniu mastu. 2015m. LR Seimo Parlamento galerijoje kartu su Lietuvos vaikų ir jaunimo centru surengėme vaikų piešinių parodą, kurią iškilmingai atidarė Seimo pirmininkė L. Graužinienė, Vilniaus Rotušėje kartu užsieni šalių atstovybėmis ir kultūros centrais reziduojančiais Lietuvoje surengėme kalbų mokymosi mugę, o su UAB „Protų kovos“ organizavome Protų kovų finalą „Europos kalbų labirintas“, kuriame dalyvavo 12 mokinių komandų iš visos Lietuvos, kuriuos parengė jų pedagogai. Nugalėtojų komandai (Alytaus mokyklos mokiniams ir juos lydinčiam pedagogui) buvo organizuota edukacinė ekskursija į Europos parlamentą Briuselyje.

Institucija žino, ką projektai davė pačiai institucijai, organizacijoms ir asmenims, kurie buvo įtraukti ar paskatinti dalyvauti projektinėje veikloje. 2015m. už aktyvią projektinę veiklą, puoselėjant daugiakalbystę ir kuriant kalbų mokymo/si ir vertinimo tinklus Europoje VIKC tarptautinių projektų koordinatorė dr. Olga Medvedeva gavo LKPA įsteigtą „Balto filologo skrynelės“ apdovanojimą.

Projektai