Naudingos nuorodos


Leidinys „Daugiakultūriai darželiai. Gerosios praktikos vadovas“
Santrauka anglų kalba: "Multicultural kindergartens. A Handbook for Teachers and Parents"
Santrauka rusų kalba: "Поликультурный детский сад. Пособие для педагогов и родителей"
Santrauka lenkų kalba: "Wielokulturowe przedszkole. Poradnik dla nauczycieli i rodziców"

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Technologijos ir klasė“ dalyvių pamokų planai: 

'Technologies and the Classroom'. Participants' lesson plans for Primary classes

'Technologies and the Classroom'. Participants' lesson plans for Secondary classes

Kvalifikacijos tobulinimo programos „Technologijos ir klasė“  lektorių skaidrės: 
Pete Sharma: Apps in Language Learning
Russell Stannard: 
Technologies that can impact on teaching and learning
Nik Peachey: Tools and resources for teaching young learners,  Managing the digital classroom,  Tools and practices for  autonomous  teacher developement


„Pasakojimų taikymas mokant užsienio kalbos“  (Audronė Auškelienė, 2015)


Elektroninė metodinė priemonė ,,Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“


http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/pradiniu-klasiu-mokytojai-mokosi-uzsienio-kalbu.htm


„Į PAGALBĄ MOKYTOJAMS, BESIMOKANTIEMS UŽSIENIO KALBŲ“
Šis leidinys skirtas pradinio ugdymo pedagogams, siekiantiems savarankiškai mokytis užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių).
ĮVADAS      
PRAKTINIAI PATARIMAI IR NAUDINGOS NUORODOS        
1. Kalbiniai gebėjimai ir kalbos mokėjimo lygiai
2. Klausymo gebėjimų lavinimas
3. Skaitymo gebėjimų lavinimas
4. Kalbėjimo gebėjimų lavinimas
5. Rašymo gebėjimų lavinimas
6. Gramatikos žinių ir gebėjimų tobulinimas
7. Žodyno plėtojimas
8. Žodynai
MOKYMOSI MEDŽIAGA TARPKULTŪRINĖMS KOMPETENCIJOMS PLĖTOTI        
9. Lietuva - faktai ir skaičiai
 
10. Vilnius - Lietuvos sostinė
 
11. Lankytinos vietos Lietuvoje
 
12. Lietuvos šventės ir tradicijos
 
13. Tradicinė virtuvė
 
14. Tikslinės kalbos šalies sostinė
 
15. Lankytinos vietos tikslinės kalbos šalyje
 
16. Šventės ir tadicijos tikslinės kalbos šalyje
 
MOKYMOSI MEDŽIAGA PROFESINEI KALBAI PLĖTOTI        
17. Mokytojo profesija
 
18. Klasėje
 
19. Mokykloje ir mokyklos kieme
 
20. Mokyklinis kalendorius ir mokyklos šventės
 
21. Pradinio ugdymo programa
 
22. Švietimo sistema
 
23. Mokyklos bendruomenė
 
24. Mokymosi stiliai
 
PROFESINĖS KALBOS ŽODYNĖLIS