Konsultacijos

Konsultuojami individualūs klientai ir organizacijos
Organizuojamos konsultacijos apie įvairias švietimo ir pedagoginės veiklos sritis:  švietimo politika ir nacionaliniai kalbų mokymo ir daugiakalbystės sklaidos projektai, švietimo pagalbą teikiančių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kalbų mokymosi galimybės ir metodikos, pasirengimas IELTS, TOEFL, GI, kt. tarptautiniams ir VBE egzaminams, GI programos valstybės tarnautojams klausimais, mokymosi pasiekimų vertinimo pagal BEKM sistemą, tarptautinių projektų paraiškų rengimo klausimais. Institucija taip pat teikia konsultacijas apie institucijai ir klientams aktualias specifines veiklos sritis. Institucija yra įtraukta į VTD prie VRM institucijų sąrašą, turinčių teisę vertinti anglų, vokiečių ir rusų kalbų mokėjimo lygį (pagal BEKM) ir išduoti pažymas. Kalbos mokėjimo lygio įvertinimo klausimais konsultuoja institucijos darbuotojai. Kitais klausimais klientus taip pat dažniausiai konsultuoja institucijos darbuotojai, mokytojai praktikai.  Pagal galimybę ir poreikį kviečiami ministerijų, apskričių viršininkų, savivaldybių administracijų ir kitų valstybės institucijų darbuotojai.
 
Konsultuojami individualūs klientai ir organizacijos. Institucijos svetainėje pateikta informacija apie teikiamas konsultacijas, kurioje nurodytas eksperto-konsultanto vardas, pavardė, pareigos, konsultavimo sritis ir konsultavimo dienos bei valandos.