Įvyko projekto įvadinė konferencija „Daugiakalbiai darželiai: iššūkiai ir sprendimai“

2016–05–30 Švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje įvyko įvadinė projekto konferencija, kurios tikslas – pristatyti projektą, aktualizuoti daugiakultūrinio ugdymo iššūkius ir galimybes, aptarti esamą problematiką. Konferencijos pranešėjus ir dalyvius pasveikino Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė bei puikiai lietuviškai kalbantis Norvegijos karalystės ambasadorius J. E. Dag Malmer Halvorsen. Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės (EEE) paramos programos lėšomis, kurioje  Norvegija yra viena iš šalių-donorių. Konferencijoje tele-tilto būdu dalyvavo projekto partneriai iš Norvegijos Bergeno aukštosios mokyklos.

Pirmojoje konferencijos dalyje projekto vadovė Audronė Auškelienė  pristatė projekto tikslus, veiklas ir siektinus rezultatus. Švietimo ir mokslo ministerijos specialistės Onutė Čepulėnienė ir Laimutė Jankauskienė priminė dalyviams apie daugiakultūrinio ugdymo svarbą šiuolaikinėje visuomenėje bei tokio ugdymo ypatumus ankstyvajame amžiuje. Klaipėdos universiteto profesorės Ilona Klanienė ir Rasa Braslauskienė pasidalino tyrėjų įžvalgomis apie pedagogų profesines kompetencijas, būtinas darbui daugiakultūrinėje aplinkoje. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro tyrėjos Vaida Stupurienė ir Sandra Valantiejienė atkreipė dėmesį į švietimo pagalbos teikimo aspektus daugiakalbių darželių ugdytiniams.

Antrojoje konferencijos dalyje pranešimą skaitė Bergeno aukštosios mokyklos atstovės Džiuginta Baraldsnes ir Alicja Renata Sadownik, kurios pasidalijo gerąja Norvegijos vaikų darželių patirtimi, ugdant vaikus daugiakultūrinėje aplinkoje. Projekto partnerės iš Norvegijos atsakė į konferencijos dalyvių klausimus, dalyvavo tele-tilto diskusijoje. Apskrito stalo diskusijoje taip pat pasisakė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovai, pedagogai, ankstyvojo ugdymo projektų koordinatoriai, Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos atstovai, aktyvūs švietimo bendruomenės nariai, kalbinio ugdymo specialistai, pedagogus rengiančių aukštųjų mokyklų atstovai.

Projekto vykdytojai pakvietė konferencijos dalyvius bendradarbiauti, dalintis įžvalgomis ir gerąja patirtimi  siekiant projekto tikslų – tobulinti daugiakultūrinio ugdymo metodus, pritaikytus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pakopai bei parengti gerosios praktikos vadovą.

Konferencijos foto galerija čia.