Įvyko projekto baigiamoji konferencija


2016–09–27 įvyko projekto „Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodų modernizavimas“ baigiamoji konferencija
, kurioje dalyvavo apie 150 projekto tikslinės grupės dalyvių, tarp kurių – darželių vadovai, auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, tėvų bendruomenės nariai; pedagogų rengimo įstaigų (universitetų ir kolegijų) dėstytojai ir studentai; pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų bei pedagogų asociacijų atstovai. Konferencijos metu buvo apibendrinta projekto eiga bei pristatytas galutinis produktas – leidinys „Daugiakultūriai darželiai. Gerosios praktikos vadovas“. Projekto ekspertų pranešimuose buvo aptartos daugiakultūrio darželio pedagogo kompetencijos, švietimo pagalbos teikimo paslaugos daugiakalbiams vaikams. Projekto partnerių iš Bergeno pranešimuose buvo pateikta gerosios patirties pavyzdžių, kaip integruotai ugdomi migrantų vaikai Norvegijos darželiuose. Švietimo ir mokslo ministerijos specialistų pranešimuose buvo  apžvelgta šiandienos daugiakultūrio pasaulio iššūkiai Lietuvos ugdymo institucijoms bet analizuojami ankstyvojo daugiakalbio ir daugiakultūrio ugdymo principai.

Apie konferencijos darbą galėjo išgirsti LRT radijo laidos „Lietuvos diena“ klausytojai. Reportažą galima rasti čia (nuo 42:07 min.)

 

Projektas „Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodų modernizavimas“ finansuojamas 2009-2014 Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo lėšomis pagal LT08 „EEE Stipendijų programą“. Paraiškos numeris: EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-066. Daugiau informacijos apie projektą ir jo eigą rasite čia. 

 

Konferencijos programa
 

Konferencijos pranešimai:


„Ar didėjanti įvairovė yra iššūkis Lietuvos mokyklai? Esama situacija ir ateities perspektyvos“ 
Ona Čepulėnienė, Švietimo ir mokslo ministerija
„Daugiakultūrinis ugdymas ankstyvajame amžiuje“  
Laimutė Jankauskienė, Švietimo ir mokslo ministerija 
„Daugiakultūrinio priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodų modernizavimas“
Audronė Auškelienė, Valstybės institucijų kalbų centro direktorė
'Multicultural education – a matter of engaging adults'  
Erle Sellevåg, A2G kindergarten, Bergen 
'Kindergartens’ good practices in the context of an intercultural society – a few examples from Norway' 
Dr. Alicja R. Sadownik, D. Baraldsnes, Bergen University College 
„Pedagogų kompetencijos darbui daugiakultūrėje grupėje“ 
prof. Ilona Klanienė, prof. Rasa Braslauskienė, Klaipėdos universitetas 
„Švietimo pagalbos teikimas daugiakalbiuose darželiuose“
Vaida Stupurienė, Sandra Valantiejienė, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras 
„Projekto leidinio „Daugiakultūriai darželiai. Gerosios praktikos vadovas“ pristatymas“ 
Nida Burneikaitė, Asterija Kliaugienė, Valstybės institucijų kalbų centras


Leidinį „Daugiakultūriai darželiai. Gerosios praktikos vadovas“ rasite: 

https://issuu.com/vikc.lt/docs/gerosios_praktikos_vadovas
 

Leidinio santrauka anglų kalba: 
https://issuu.com/vikc.lt/docs/multicultural_kindergartens

Leidinio santrauka lenkų kalba: 
https://issuu.com/vikc.lt/docs/wielokulturowe_przedszkole

Leidinio santrauka rusų kalba: 
https://issuu.com/vikc.lt/docs/polikulturniy_detskiy_sad

 

Konferencijos galerija