Vasaros kvalifikacijos tobulinimo programa anglų k. mokytojams. Kviečiame registruotis!

 
Akreditacijos pažymos Nr. EV3-27
Viešoji įstaiga, buveinė – Vilniaus g. 39, LT-01119 Vilnius, tel.: (8 5) 212 0291, faksas (8 5) 212 0370,Juridinio asmens kodas 110058056,
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre
www.vikc.lt | kalba@vikc.lt
 
Gerb. anglų kalbos ir kt. dalykų mokytojai/dėstytojai,
 
Jau antrus metus iš eilės Britų Tarybos ir Valstybės institucijų kalbų centro iniciatyva į Lietuvą atvyksta IT ekspertas anglų kalbos mokymo srityje  Nik Peachey (Didžioji Britanija), pelnęs Britų Tarybos ELTons apdovanojimą 2016 metais už inovacijas mokymo priemonių srityje,  prie kurio prisijungs Evelina Jaleniauskienė, anglų kalbos lektorė (darbo patirtis 10 metų), edukologijos mokslų krypties doktorantė, vedanti IT paskaitas Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros, Edukologijos katedros, Socialinių, humanitarinių ir menų mokslų fakulteto studentams bei mokytojams.
 
 
Maloniai kviečiame  visus anglų kalbos mokytojus, dirbančius pradinėse, pagrindinėse, vidurinėse, profesinėse mokyklose, progimnazijose, gimnazijose ir kolegijose, pradinių klasių mokytojus bei kitų dalykų mokytojus dalyvauti 36 ak. val. vasaros kvalifikacijos tobulinimo programoje Palangoje, poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“ www.palangapusynas.lt   
2017 m. birželio 19-23 dienomis  - mokytojams, dirbantiems 1-8 klasėse - mokymų programą rasite čia.
2017 m. birželio 26-30 dienomis – dirbantiems I-IV (9-12 kl.) gimnazijų,  pagrindinių, vidurinių, profesinių mokyklų klasėse, kolegijose ir universitetuose - mokymų programą rasite čia.

 
„Technologijos ir klasė 2017”

 
MOKYMŲ LEKTORIUS
Nik Peachey

 
Blogeris, mokytojų konsultantas  ir patyręs metodinės mokymo medžiagos rašytojas ir redaktorius. Anglų kalbos mokymo srityje dirba nuo 1992 metų su tokiomis organizacijomis kaip British Council, International House, Bell Educational Service bei anglų kalbos mokymo priemonių leidėjais Macmillan, Cambridge University Press, Oxford University Press ir su technologijų kompanijomis, įskaitant Google.
2003 – 2007 Nik vadovavo BBC Britų Tarybos anglų kalbos mokymo internetinio puslapio  redagavimo skyriui. 2010 metais jo „Kasdienių anglų kalbos užsiėmimų“ (angl. Daily English Activities) blogas buvo pristatytas  Britų Tarybos Inovacijų apdovanojimui, o  2012 metais jis laimėjo Inovacijų apdovanojimą už  mišraus mokymosi (angl. blended learning) kursą. Jo pirmoji elektroninė knyga „Skaitmeninis video – kalbos mokytojų vadovėlis” (angl. Digital Video - A Manual for Language Teachers) yra iTunes publikuojama kaip iBook  ir laimėjo Britų Tarybos Inovacijų apdovanojimą už mokymo priemones 2016 metais.


MOKYMŲ LEKTORĖ
Evelina Jaleniauskienė

 
Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos tarybos narė, anglų kalbos mokytoja metodininkė (darbo patirtis mokykloje - 15 metų), anglų kalbos lektorė (darbo patirtis universitete - 11 metų), Edukologijos mokslų krypties doktorantė, Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra, Edukologijos katedra, Socialinių, humanitarinių ir menų mokslų fakultetas, Kauno technologijos universitetas.
Profesiniai interesai: užsienio kalbų mokymo/si edukacinės aplinkos, specifinės paskirties anglų kalbos mokymas (ESP), e–mokymo/-si aplinkų taikymas kalbų didaktikoje, IKT taikymas mokyme/si, tęstinis profesinis tobulėjimas.
 
MOKYMŲ TIKSLAS:
·                      Tobulinti medijų ir informacinio raštingumo kompetencijas – įgyti nuostatų, gebėjimų ir žinių,  įgalinančių efektyviai naudotis medijomis ir kitais informacijos šaltiniais pamokų metu, nepriklausomai nuo naudojamų technologijų klasėje mokymo proceso organizavimui ir kasdieniam darbui
·                      Įgyti  praktinių technologinių įgūdžių mokant anglų kalbos klasėje: naudojant kompiuterius, planšetes, mobiliuosius įrenginius - tapti dar puikesniu edukacinės aplinkos „vadybininku“
·                      Patobulinti anglų kalbos komunikacines kompetencijas.
·                      Praplėsti edukacinę aplinką už tvarkaraščio ribų ir „keturių sienų“ sampratos
 
MOKYMŲ METU:
1. Išmoksite naudotis inovatyviais technologiniais įrankiais, kurie pagerins pamokos vadybą, organizaciją, mokinių mokymosi rezultatų vertinimą, grįžtamojo ryšio suteikimą, mokytojo ir tėvų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant gerinti mokinių mokymosi rezultatus.
2. Įgysite  ir pagilinsite praktinių technologinių įgūdžių tobulinant mokinių kalbinės veiklos rūšis, mokant žodyno, gramatikos, atliekant projektinius darbus.
3. Pagilinsite žinias apie mobilaus mokymosi galimybes ir išmoksite kurti multimodalinį mokymosi turinį.
 
KAS?
Programą rasite prisegtuke.
KUR?
Palangoje, šalia jūros esančiame poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“ http://www.palangapusynas.lt
KADA?
Birželio 19-23 dienomis –mokytojams, dirbantiems su 1-8  klasių mokiniais
Birželio 26-30 dienomis –mokytojams, dirbantiems su 9-12 klasių mokiniais, studentais
 
MOKYMŲ DALYVIO MOKESTIS: 150 Eur.
  
Tautinių mažumų mokyklų mokytojams taikoma 20% nuolaida (dėl jos kreiptis asmeniškai el.paštu vyr.finansininke@vikc.lt atlikus registraciją)
 
 
 
PAŽYMĖJIMAS
Kiekvienas mokymų dalyvis gaus 36 ak. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą,  išduotą VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro (akreditacijos pažymos Nr. EV3-27) ir turės galimybę gauti apmokėjimą už mokymus iš pedagogų kvalifikacijai skirtos mokinio krepšelio dalies.
 
REIKALAVIMAI
·            Dalyviui būtina turėti nešiojamąjį kompiuterį.
·            Darbinė kursų kalba – anglų, todėl būtina turėti ne žemesnį kaip B1 anglų k. mokėjimo lygį pagal BEKM
 
 
APGYVENDINIMAS
Jūsų patogumui Valstybės institucijų kalbų centro vardu esame rezervavę kambarius dviviečiuose ir triviečiuose numeriuose (10-20 Eur / asmeniui/ para) poilsio namuose „Zunda” http://www.vaikupoilsis.com/lt/zunda (Vytauto 150, Palanga, tel.  8616 57738 Rasa) ir  Palangos girininkijos poilsio namuose (Žvejų 15, Palanga, tel. 8615 82389 Irena). Dėl apgyvendinimo rezervuoti ir tartis siūlome asmeniškai su poilsio namų administratorėmis iki birželio 15 d. ir apmokėti savarankiškai. Jei reikės, bus išrašomos sąskaitos-faktūros.
 
REGISTRACIJA
Kadangi vietų skaičius labai ribotas, išankstinė registracija yra privaloma. Už mokymus prašome apmokėti iš anksto (savo lėšomis arba mokinio krepšelio) iki birželio 12 d. arba atsiųsti mokyklos garantinį raštą dėl apmokėjimo po kursų el. paštu vyr.finansininke@vikc.lt iki birželio 12 d.
Norėdami registruotis į mokymus, užpildykite registracijos anketą  paspaudę šią nuorodą http://vikc.lt/lt/registracija-internetu-45, pasirinkite „Seminarai“ ir uždėkite varnelę šalia srauto, kuriame norite dalyvauti.  Jūsų nurodytu el. paštu bus atsiųsta išankstinio mokėjimo sąskaita, kurią galite atsispausdinti ir apmokėti.
Kilus klausimų dėl informacijos, kreipkitės į Asteriją mob. tel. +370 655 47185 arba el.p. asterija@vikc.lt, dėl mokėjimo kreipkitės į Lidiją mob. tel. +370 687 16303 arba el.p. vyr.finansininke@vikc.lt
Lauksime jūsų unikaliuose mokymuose su britų ir lietuvių anglų kalbos mokymo ekspertais, kur ne tik tapsite išmaniuoju mokytoju, bet ir patobulinsite bendravimo įgūdžius anglų kalba, sutiksite bendraminčių ir pailsėsite prie jūros. 
 
 
Lauksime Jūsų. Prašome šiuo kvietimu pasidalinti su savo kolegomis.