Kviečiame į seminarą „Lietuvos istorijos samprata ir integracijos galimybės kituose (ne istorijos) mokomuosiuose dalykuose“
Akreditacijos pažymos Nr. EV3-27
Viešoji įstaiga, buveinė – Vilniaus g. 39, LT-01119 Vilnius, tel.: (8 5) 212 0291, faksas (8 5) 212 0370,Juridinio asmens kodas 110058056,
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre
www.vikc.lt | kalba@vikc.lt


Gerb. įvairių mokomųjų dalykų mokytojai,
 
Valstybės institucijų kalbų centras kviečia įvairių mokomųjų dalykų mokytojus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 6 ak. val. seminare:
„Lietuvos istorijos samprata ir integracijos galimybės kituose (ne istorijos) mokomuosiuose dalykuose“
 
SEMINARO LEKTORIUS – Robertas Ramanauskas – Vilniaus Užupio gimnazijos istorijos mokytojas metodininkas, istorijos vadovėlių ir mokymo priemonių autorius, švietimo ekspertas
 
Informacinio karo sąlygomis mokytojui iškyla nemažai iššūkių. Juos lemia asmeninė mokinių patirtis, sąlygojama alternatyvių informacijos šaltinių, aplinkos daromos įtakos, vertinant Lietuvos istorinę praeitį ir dabarties vidaus bei užsienio politikos aktualijas. Labai svarbus yra pateikiamo istorinio pasakojimo adaptavimas literatūros, geografijos, pilietiškumo pagrindų bei menų ciklo ir kitose pamokose, siekiant integruoti į juos istorijos žinias ir supratimą, kurti pozityvų santykį su istorine praeitimi ir kultūra, rasti kitų mokomųjų dalykų sąsajų su istorija.
SEMINARO TIKSLAS:  suteikti kitų mokomųjų dalykų mokytojams didaktinius įrankius,  būtinus sėkmingam mokinių  edukavimui,  kuriant savo mokomojo dalyko sąsajas su Lietuvos istorija,  tikslingai ugdant kritinį mąstymą,  formuojant ir stiprinant vertybines nuostatas,  būtinas brandaus piliečio asmenybei,  gebančiai oriai ir lygiaverčiai jaustis ir orientuotis Europos ir pasaulio multikultūrinėje terpėje bei joje tinkamai identifikuotis ir integruotis.
SEMINARO UŽDAVINIAI:
1. atnaujinti kitų mokomųjų dalykų mokytojų istorijos didaktines žinias, pateikti naujų didaktinių idėjų;
2. stiprinti mokytojų kompetencijas ir specialiuosius gebėjimus kurti ir tinkamai integruoti istorinį naratyvą  savo dalyko pamokose vykstančiam ugdymo procesui aktualizuoti, motyvuoti;
3. padėti mokytojams susikurti metodologines gaires, kaip pateikti deramą ir efektyvų istorinį naratyvą, padedantį įtraukti mokinį į istorinės medžiagos integraciją, vertinimą ir jos transformaciją į asmenines vertybines nuostatas.
 
SEMINARO TURINYS
  1. Paskaita-diskusija, istorinių faktų ir jų interpretacijų nagrinėjimas ir įvairių teorinių ir sociokultūrinių situacijų modeliavimas 1-2 val. (vidutiniškai pusė vieno seminaro trukmės).
  2. Istorinio naratyvo integracijos į kitų mokomųjų dalykų galimybės, jų aptarimas bei mokomųjų galimų ugdymo situacijų simuliacijos. 2-3 val. (vidutiniškai iki pusės vieno seminaro trukmės).
KADA? KUR?
2018 m. gruodžio 14 d. (penktadienį) 12 val. Valstybės institucijų kalbų centre, Mokytojų namuose, Vilniaus g. 39, Vilnius.
 
Seminaro kaina dalyviui – 45 Eur už 6 akad. val. seminarą.  Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išduotą VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro (akreditacijos pažymos Nr. EV3-27).
Kadangi vietų skaičius ribotas, išankstinė registracija yra privaloma. Pageidautina, kad už seminarą apmokėtumėte iš anksto (savo lėšomis arba mokinio krepšelio). Jei mokykla apmokės po seminaro, prašome į seminarą atsinešti garantinį raštą, kuriuo mokykla garantuoja apmokėjimą.
Norėdami registruotis į seminarus, paspauskite šią nuorodą: 
http://vikc.lt/lt/registracija-internetu-45
Užpildykite registracijos anketą, pasirinkite „Seminarai“ ir pažymėkite varnele pageidaujamą seminarą. Registracija teisinga tik tada, jei į Jūsų nurodytą el. pašto adresą bus atsiųsta išankstinio mokėjimo sąskaita, kurią galėsite atsispausdinti.
Kilus klausimų, kreipkitės + 370 655 47185 arba el. p. asterija@vikc.lt , dėl apmokėjimo -
+ 370 687 16303 arba el. p. vyr.finansininke@vikc.lt
Lauksime Jūsų.  Prašome šiuo kvietimu pasidalinti su savo kolegomis.
 
Šį seminarą galima užsisakyti ir švietimo įstaigų komandoms (seminaras gali vykti Jūsų institucijoje)