Kviečiame į seminarą apie lytiškumą

   
 Gerb. biologijos, etikos, tikybos mokytojai, klasių vadovai,
 
 
Valstybės institucijų kalbų centras kviečia biologijos, etikos, tikybos mokytojus, klasių vadovus dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 6 ak. val. seminare:
 
 
„Ką mokytojai turėtų žinoti apie paauglių meilės sampratą ir seksualinio elgesio ypatumus“
 
 
SEMINARO LEKTORIUS – Ričardas Pagojus, biologijos mokytojas, edukologas, knygos „Meilės pamokos: kad nemylėtume kaip idiotai“ autorius. Lektorius sėkmingai veda mokymus mokytojams ir mokiniams ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, yra sukaupęs daug įdomios patirties seminaro tema.

 
 
Švietimo ir mokslo ministerijoje dirbusi darbo grupė baigė rengti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programą. Pagal naują programą mokyklose pradėta dirbti 2017 m.
Seminaro metu lektorius ir kalbės apie tai, kaip padėti mokiniams susikurti vertybinį pagrindą lytiškumo, meilės sampratai.
Kas yra meilė? Kuo ji pasireiškia? Šį klausimą užduoda daugelio sričių specialistai, tačiau kun. S.Yla pastebėjo, kad meilė nėra objektyvaus tyrinėjimo sritis ir bet koks protinis tyrinėjimas negali jos gelmių atskleisti. Meilei suprasti reikia vidinio pažinimo, kitais žodžiais tariant, reikia dvasios ir širdies. Tačiau per pasaulį nuvilnijusi sekso revoliucijos banga paskleidė "saugaus" sekso ir "išlaisvintos" meilės filosofijos sėklas, kurios toli gražu neatvėrė nei dvasios, nei širdies akių. Meilės samprata dažnai painiojama su seksualumu.
          Seminaro metu įgytos teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai padės mokytojams suprasti ir atpažinti veiksnius, darančius didžiausią įtaką meilės ir seksualumo sampratai; kad meilės ir seksualumo ugdymui labai svarbus vertybinis pagrindas, nukreiptas į charakterio formavimą, lytinis ugdymas, o ne vien tik seksualinis prusinimas; dalyviai susipažins su įvairiais meilės ir seksualumo temos nagrinėjimo aspektais bei metodais.
 
SEMINARO TIKSLAS:
Padėti pedagogams susiformuoti meilės sampratą bei perteikti ją savo ugdytiniams jiems suprantamais būdais bei metodais.
 
SEMINARO UŽDAVINIAI:
1. Supažindinti pedagogus su paauglių meilės sampratos ypatumais.
2. Aptarti psichologinius meilės ir seksualumo ugdymo aspektus, įvairias meilės rūšis bei formas.
3. Panagrinėti šeimos modelio vystymosi sociokultūrinius aspektus.
4. Padėti suformuluoti atsakymus į paaugliams aktualius meilės, draugystės ir seksualumo klausimus.
5. Paskatinti mokytojus naudoti tinkamus meilės ir seksualumo ugdymo metodus.
 
 
SEMINARO TURINYS
1.Populiariausi mitai apie meilę, draugystę ir įsimylėjimą;
2.Ikivedybinio elgesio bruožai bei alternatyvūs modeliai. Ryšys tarp meilės ir seksualumo sąvokų;
3.Skirtingi meilės raiškos lygmenys bei įvairios meilės rūšys. Besąlygiškos (brandžios) meilės bruožai ir ypatumai;
4.Trumpa šeimos institucijos formavimosi istorinė apžvalga. Šeimos modelio klausimo aktualumas;
5.Dažniausiai moksleivių užduodami klausimai, jų aptarimas, galimi atsakymo būdai;
6. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos galimi perteikimo metodai.

 
 
KADA? KUR?
2018 m. lapkričio 23 d. (penktadienį) 13.15 val. Valstybės institucijų kalbų centre, Mokytojų namuose, Vilniaus g. 39, Vilnius.
 
 
 
Seminaro kaina dalyviui – 45 Eur už 6 akad. val. seminarą.  Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išduotą VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro (akreditacijos pažymos Nr. EV3-27).
Kadangi vietų skaičius ribotas, išankstinė registracija yra privaloma. Pageidautina, kad už seminarą apmokėtumėte iš anksto (savo lėšomis arba mokinio krepšelio). Jei mokykla apmokės po seminaro, prašome į seminarą atsinešti garantinį raštą, kuriuo mokykla garantuoja apmokėjimą.
Norėdami registruotis į seminarus, paspauskite šią nuorodą: 
http://vikc.lt/lt/registracija-internetu-45
Užpildykite registracijos anketą, pasirinkite „Seminarai“ ir pažymėkite varnele pageidaujamą seminarą. Registracija teisinga tik tada, jei į Jūsų nurodytą el. pašto adresą bus atsiųsta išankstinio mokėjimo sąskaita, kurią galėsite atsispausdinti.
 
Kilus klausimų, kreipkitės + 370 655 47185 arba el. p. asterija@vikc.lt , dėl apmokėjimo -
+ 370 687 16303 arba el. p. vyr.finansininke@vikc.lt
Lauksime Jūsų.  Prašome šiuo kvietimu pasidalinti su savo kolegomis.
 
Šį seminarą galima užsisakyti ir švietimo įstaigų komandoms (seminaras gali vykti Jūsų institucijoje)