Kviečiame priešmokyklinių ir ikimokyklinių įstaigų pedagogus į praktinį seminarą-dirbtuves, kuris vyks lapkričio 8 d. vietoj spalio 11d.Gerb. priešmokyklinių ir ikimokyklinių įstaigų pedagogai,

Valstybės institucijų kalbų centras kviečia dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo 6 akad. val. praktiniame seminare-dirbtuvėse:

„Vaiko aplinkos pažinimo plėtra, panaudojant materialias demonstracines priemones (vaizdinių metodinių priemonių paruošimas bei prezentacija ir darbas su jomis)“

SEMINARO LEKTORĖ – Aušrelė Matukevičiūtė, seminaro vadovė-medicinos psichologė (Vilniaus Universiteto Santariškių ligoninės Vaiko raidos centras).

Ugdymo procese vis daugiau dėmesio skiriama kompleksiniam, integruotam mokymui, vaiko naujų gebėjimų formavimui, aplinkos pažinimo plėtrai. Tai gali būti organizuojama naudojant vaizdines priemones, įtraukiant patį vaiką į aktyvią praktinę bei eksperimentinę veiklą. Vaikai tam tikrame amžiaus tarpsnyje (vaikų darželyje ir pradinėje mokykloje) dar neturi daug praktinės ar eksperimentinės pažintinės veiklos ir patirties, jų žinių klasifikavimo sistema dar nėra pakankamai tvirta. Todėl mūsų labai diferencijuotoje aplinkoje bei techniniame-industriniame pasaulyje vaikai nuolat susiduria su sunkumais, stengdamiesi patenkinti savo raidos poreikius ir iššūkius. Iš vienos pusės, aplinkos tyrinėjimas yra pagalba vaikui, susikuriant jo paties vidinę tvarką ir suvokimo sistemą, iš kitos – raktas į savo kultūrą ir jos pažinimą. Vaikas palaipsniui supranta, kad jo gyvenamojoje kultūrinėje terpėje galima rasti daugiau, nei tik materialinių poreikių patenkinimą. Jaunesniojo amžiaus vaikams yra būdingas dėmesio poliarizacijos fenomenas, visada susijęs su konkrečiais daiktais ir jų funkcijomis. Remiantis šiais principais, ir yra sukurtos metodinės aplinkos pažinimo priemonės. Jos betarpiškai demonstruojamos ugdomųjų veiklų metu ir pristatomos seminare.
Praktinio seminaro metu bus pristatomos vaizdinės originalios (autorės paruoštos) priemonės, padedančios vaikui pažinti aplinkinį pasaulį interaktyvių veiklų metu. Priemonės buvo pristatomos daugelyje užsienio šalių seminarų, mokymų, kongresų metu, verifikuotos šios srities specialistų.

SEMINARO TIKSLAS – padėti pedagogams bei ugdymo įstaigų specialistams papildyti teorines ir praktines žinias bei sustiprinti metodologinius įgūdžius, reikalingus vaikų ugdymo procese; padėti plėtoti ugdymo turinio ir metodų kaitą, supažindinti specialistus su papildomais metodiniais principais ir konkrečiomis vaizdinėmis priemonėmis.

SEMINARO UŽDAVINIAI
  1. Supažindinti pedagogus, ugdytojus su vaizdinėmis priemonėmis, padedančiomis vaikui pažinti aplinkinį pasaulį interaktyvių veiklų metu įstaigų praktikoje.
  2. Pristatyti demonstruojamų priemonių taikymo patirtį (Lietuvos ir užsienio šalių ugdymo įstaigų priemonių taikymo galimybės kasdienėje praktikoje).
  3. Aptarti šių priemonių taikymo principus šiuolaikiniame kompleksiniame ugdymo procese, jų taikymo galimybės kasdienėje praktikoje.
  4. Skatinti ugdymo turinio ir metodų kaitą ugdymo įstaigose.
  5. Padėti keisti pedagogų ir tėvų santykį, įtraukiant šeimas į ugdymo procesą.
SEMINARO TURINYS
  • Įvadas, metodinės medžiagos bei priemonių ruošimo principai (2 val.)
  • „Pasaulio civilizacijos ir kontinentai“ (kas, kur, kaip gyvena) (2 val.)
  • „Metų laikai“ (įvadas į metų kalendorių) (1 val.)
  • „Kaip atkeliauja duona ant mūsų stalo“ (duonos kelias) (1 val.)
KADA? KUR?
2017 m. lapkričio 8 d. (trečiadienį) 13.00 val. Valstybės institucijų kalbų centre, Mokytojų namuose, Vilniaus g. 39, Vilnius.

Seminaro kaina dalyviui – 35 Eur už 6 akad. val. seminarą. Kiekvienas seminaro dalyvis gaus 6 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, išduotą VšĮ Valstybės institucijų kalbų centro (akreditacijos pažymos Nr. EV3-27).

Kadangi vietų skaičius ribotas, išankstinė registracija yra privaloma. Pageidautina, kad už seminarą apmokėtumėte iš anksto (savo lėšomis arba mokinio krepšelio). Jei mokykla apmokės po seminaro, prašome į seminarą atsinešti garantinį raštą, kuriuo mokykla garantuoja apmokėjimą.

Norėdami registruotis į seminarus, paspauskite šią nuorodą:

http://vikc.lt/lt/registracija-internetu-45

Užpildykite registracijos anketą, pasirinkite „Seminarai“ ir pažymėkite varnele pageidaujamą seminarą. Jūsų nurodytu el. paštu bus atsiųsta išankstinio mokėjimo sąskaita, kurią galėsite atsispausdinti.

Kilus klausimų, kreipkitės +370 655 47185 arba el. p. asterija@vikc.lt, dėl apmokėjimo kreipkitės +370 687 16303 arba el. p. vyr.finansininke@vikc.lt

Lauksime Jūsų. Prašome šiuo kvietimu pasidalinti su savo kolegomis.


 
Šį seminarą galima užsisakyti ir ikimokyklinių bei priešmokyklinių įstaigų komandoms (seminaras gali vykti Jūsų institucijoje).