Kalbos mokėjimo lygio pažyma

Anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbų lygį patvirtiname oficialia pažyma.
Jei Jums reikalingas oficialus dokumentas, patvirtinantis Jūsų anglų kalbos žinių lygį, testas kainuos – 28 Eur. Testą atliksite raštu ir žodžiu iš anksto suderintu laiku. Atlikę išsamų vertinimą, išduosime oficialų raštą apie Jūsų anglų kalbos žinių lygį lietuvių ar kalba, kurios mokėjimo lygį siekiate sužinoti.