Jau akredituoti!

VšĮ Valstybės institucijų kalbų centras, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-539, yra akredituotas 3 (trejiems) metams.

Institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos pažymos registracijos data ir numeris:
2016 m. birželio 21 d. Nr. EV3-27, Vilnius.