Galerija

Tarptautinio projekto „Daugiakultūrinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodų modernizavimas“ įvadinė konferencija


 

Tiriamasis vizitas į Norvegiją

 

Projekto baigiamoji konferencija

 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programa „Technologijos ir klasė“

 

Vasaros stovykla „Sniego gniūžtė liepą?!“ 2016

 

Vasaros stovykla „Sniego gniūžtė liepą?!“ 2015

 

Vasaros stovykla "Sniego gniūžtė liepą?" 2014

 

Vasaros stovykla „Sniego gniūžtė liepą?“ 2013

 
 

Vasaros stovykla „Sniego gniūžtė liepą?“ 2012


 

 

Europos kalbų diena 2018


 

Europos kalbų diena 2017

 

Europos kalbų diena 2016

 

Piešinių konkursas EKD 2016 paminėti

 

Europos kalbų diena 2015

 

Piešinių konkursas EKD 2015 paminėti 

 

Europos kalbų diena 2014

 

Piešinių konkursas 2014 EKD paminėti

 

Europos kalbų diena 2013

 

 Piešinių konkursas 2013 EKD paminėti

 

 

Europos kalbų diena 2012 

 

LKPA nominacijos "Balto filologo skrynelė 2017" apdovanojmų šventė


 

 

LKPA nominacijos "Balto filologo skrynelė 2015" apdovanojimų šventė 

 

LKPA nominacijos "Balto filologo skrynelė 2014" apdovanojimų šventė 

 
 

VIKC Kalėdinis vakaras 2015

 

VIKC kalėdinis vakaras 2014  

 

Studijos 2014

 

Studijos 2013
 

 

Švietimo ekspertės iš JAV Katherine Mcknight seminaras 

Projekto NELLIP seminaras 

Projekto „Pradinio ugdymo pedagogų užsienio kalbos komunikacinių kompetencijų plėtojimas“ dalyvių stažuotė užsienyje

 

Projekto „Kalboms mokyti/s skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių įvertinimo kriterijai“ I-asis seminaras 

 

VIKC 20 metų jubiliejus