Seminarai

Institucija aktyviai organizuoja seminarus bei kitus renginius (konferencijas, edukacines išvykas, daugiakalbystės sklaidos renginius ir kt.) įvairių švietimo grandžių/pakopų (pradinio, pagrindinio ugdymo, gimnazijų ir aukštųjų mokyklų) pedagogams įvairiomis temomis.

2015 m. institucija parengė 21 seminarų programą mokytojams ir kitiems švietimo pagalbą teikiantiems darbuotojams, 33 mokymų programas, iš kurių 6 yra akredituotos Valstybės tarnybos departamento (VTD) prie VRM, konferenciją Lietuvos pedagogams, Europos kalbų dienos renginio programas Lietuvos mokytojams ir mokiniams. Seminarus pedagogams ir kitus renginius veda institucijos darbuotojai, mokytojai praktikai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, ŠMM specialistai ir jungtinės lektorių grupės.

Renkama grįžtamoji informacija ir iš lektorių ir iš klientų, atliekami neformalūs tyrimai ir mokytojų apklausos. Tiriama ir analizuojama informacija, kaip centro klientai mokymuose įgytą patirtį ir žinias panaudoja savo veikloje.

Seminarų, kursų, paskaitų ir kitų renginių sričių ir formų įvairovė auga.

Lektoriai pasirenkami pagal jų kompetenciją, kuri institucijai aiškiai žinoma; taip užtikrinama seminarų, kursų, paskaitų kokybė ir naujų, aktualių žinių sklaida.